Trafikregler - vem har gjort fel?

Min man var ute och körde sin bil och när han kom fram så var det kö, så han höll avstånd till den framför varande bilen, då kommer det in en bil från vänster och kör in i mellan han och den som står framför, men denna som kör bilen som kommer från vänster han blinkar inte att han skall in i den filen, när han kör in i den filen som min man står i då ställer han sig på bromsen så min man hinner inte att bromsa så han kör in i den framför varande bilen. Nu undrar vems fel är det min man eller han som inte blinkade.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. trafikförordningen stadgas bestämmelser för trafik med fordon. I 2 § framgår att avståndet till ett framförvarande fordon ska anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar. I samma bestämmelse framgår även att avståndet ska anpassas så att andra trafikanters omkörning underlättas.

I 43 § framgår bl.a. att en förare får byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter. I andra stycket framgår att om en förare uppmärksammar att annan förare avser att köra in det körfält som han eller hon färdas i ska anpassa körningen så att den andres inkörning underlättas.

I 64 § anges att en förare ska ge ljud och ljussignaler eller på annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet, för att förebygga eller avvärja fara.

I 65 § framgår bl.a. att när förare ska svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled på annat inte oväsentligt sätt, ska föraren ge tecken med körriktningsvisaren för att på så vis visa sin avsikt.

I 66 § anges att även om en förare gett signal eller tecken är denna skyldig att försäkra sig om att den avsedda manövern kan göras utan fara eller onödigt hinder för annan.

Ovanstående bestämmelse anser jag som relevanta för detta fall och förmodligen går det, med stöd av bestämmelserna, att argumentera för att båda förare har gjort fel. Det går exempelvis att hävda att ena föraren skulle ha anpassat avståndet, men går även att hävda att den andra skulle ha visat sin avsikt genom att blinka. Vem som har gjort mest fel blir förmodligen en bedömningsfråga och är därför svårt att avgöra såhär.

Anna NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”