FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/05/2020

Trafikolycka och tidigare fortkörningsbot - vad händer nu?

Var med om trafikolycka på övergångställe. Jag råkade köra på en person som blev lindrigt skadad (smärta, blåmärken). Han påstod att jag körde för fort (50 på 40 väg). jag nekar till det. Polis kom inte ens ut till platsen.

Ska noteras att Jag fick fortkörningsböter 2-3 dagar innan detta hände (84 på 70-väg). I övrigt tidigare ostraffad.

Vad kan jag förvänta mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Trafikbrottslagen (TBL) och Körkortslagen (KkL).


Har brott förelegat?
Med tanke på att personen du råkade köra på blev fysiskt skadad, även om det var lindrigt, förstår jag det som att det gjordes en polisanmälan av händelsen. Polisen har i så fall en skyldighet att utreda om det har förelegat något brott vid olyckan.

Det finns knappa bevis på att du har kört för fort eftersom en domstol inte kan tillmäta en enskild persons ögonmått i den här situationen någon större vikt. Om polisen skulle hävda att du har kört för fort kan du överklaga detta beslut till tingsrätten, vilken hade att svårt att döma dig för det. Detta beror på att det är väldigt svårt att kunna se om du körde i 50 km/h istället för 40 km/h och i svensk rätt råder principen om att alla är oskyldiga tills motsatsen är bevisad. Att en enskild person säger att det såg ut som att du körde 10 km för fort bör alltså inte bara något som domstolen enbart kan döma fig som skyldig för.

Det finns ett brott som heter vårdslöshet i trafik, vilket man döms för om man i väsentlig mån brister i sin omsorg och varsamhet i trafiken och det på så sätt inträffar en olycka, 1 § TBL. Även i detta fall krävs det att det finns bevis för att du ska kunna dömd. Enbart personen som du råkade köra på som vittnesmål är enligt min bedömning knapphändig. Det är möjligt att det fanns fler vittnen vid platsen som kan berätta sin bild av det hela vilket givetvis styrker bevisningen i fråga. Att man brister i sin uppmärksamhet enbart för en sekund är inte något som är straffbart. Om du skulle bli dömd för detta brott är straffet dagsböter. Huruvida det har förelegat eller ej kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte vet hur situationen såg ut, men generellt sett tror jag att det skulle bli svårt att döma dig om inte fler vittnen tillkommer.

Strafföreläggande
Det är vanligt att man vid mildare trafikbrott inte blir kallad till domstol, utan får ett strafföreläggande på posten istället. Du får då välja om du vill erkänna dig skyldig till brottet eller om du vill neka och riskera att bli prövad i domstol. På brevet står dessutom summan som du i så fall ska betala i böter om du godkänner. Mer om strafföreläggande kan du läsa HÄR.


Återkallelse av körkort?
Enbart en dom om vårdslöshet i trafik är inte grund för att återkalla ditt körkort. I så fall krävs det att vårdslösheten är grov, vilket jag inte har fått bilden av i detta fall. Det faktum att du precis blev tagen för fortkörning kan givetvis komplicera det hela eftersom en grund för återkallelse är att man vid upprepade gånger har begått brott, 5 kap. 3 § KkL. Det finns alltså en risk för detta, men den är enligt min bedömning liten om det inte skulle vara så att det finns bevis för att du körde väldigt vårdslöst när olyckan inträffade.


Råd och avslutning
I nuläget finns det ingenting som du kan göra mer än att vänta och se om det kommer ett strafföreläggande på posten eller om du blir kallad till tingsrätten för bedömning. Det finns en risk att du döms för vårdslöshet i trafik, men endast detta brott är inte en grund för att återkalla ditt körkort om den inte skulle bedömas som grov. Dock, med tanke på att du nyligen fick fortkörningsböter, ökar risken för detta, men det är tyvärr inget som jag kan förutspå med tanke på att jag inte vet hur situationen uppstod, vilka bevis som finns osv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!


Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”