Trafikförseelser under prövotid

2020-12-26 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag har kört 40km/h på 30-väg. Och 56km/h på 40-väg. Böter fick jag och en anmälan till transsportstyrelsen. Jag har mitt körkort på prövotid och båda fortkörningarna skedde med mindre än 1 års mellanrum. Hur stor är sannolikheten att transsportstyrelsen tar mitt körkort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det rör sig alltså om två fall av överskridande av hastighetsbegränsning: 40 km/h vid 30-begränsning och 56 km/h vid 40-begränsning. Dessa har ägt rum inom ett år under din prövotid.

Prövotid

Prövotiden löper under 2 år och om man under denna tidsperiod gör sig skyldig till en förseelse som resulterar i indraget körkort måste man sedan göra ett nytt körkortsprov (alltså både kunskapsprov och körprov).

Relevant lagstiftning

Relevant lagstiftning är Körkortslagen. I 5:3 körkortslagen listas grunderna för körkortsingripande och i ditt fall kan punkt 3 (om upprepade trafikförseelser) alternativt punkt 4 (om brott mot väsentliga trafikregler) bli relevant.

Upprepade trafikförseelser (5:3 p. 3)

Normalt åsyftas här minst tre förseelser och ofta föregås en återkallelse av en varning. Har du däremot redan fått en varning är risken för indraget körkort hög.

Brott mot väsentliga trafikregler (5:3 p. 4)

Denna bestämmelse behandlar brott mot väsentliga trafikregler, såsom överskridande av hastighetsbegränsning. Dock krävs att förseelsen inte är ringa. Hastighetsöverträdelser har bedömts som ringa i bland annat RÅ 1990 ref 66, där ett överskridande med 14 km/h ansågs ringa. I äldre fall har överskridanden om 30 km/h bedömts som ringa. Dina överträdelser är således sannolikt att betrakta som ringa och bestämmelsen blir därav inte tillämplig.

Slutsats

På dessa grunder bedömer jag risken för indraget körkort som låg (förutsatt att du inte tidigare mottagit en varning). Däremot kommer du nu sannolikt att få en varning.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1120)
2021-04-22 Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?

Alla besvarade frågor (91430)