FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort31/12/2014

Trafikbrotts påverkan på körkortstillstånd

Hej!

Jag undrar om en tillåtelse utav olovlig körning påverkar min möjlighet att få körkorts tillstånd och om så är fallet på vilket sätt påverkar det. Jag är för närvarande inskriven på körskola och behöver vetta detta omgående. Jag har tidigare kontaktat myndigheter som trafikverket och även rådfrågat tingsrätten om detta men fick inte något givet svar på frågan.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Då transportstyrelsen behandlar en ansökan om körkortstillstånd gör de bl.a. en lämplighetsprövning för att avgöra om sökande är lämplig som förare. De bedömer om du kommer att följa trafikregler och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. För att bedöma din lämplighet kontrollerar Transportstyrelsen olika register. Sådant som kan komma att påverka bedömningen är om du har omhändertagits av polisen för att du har varit för berusad, eller om du har gjort något brott.

Brott påverkar bedömningen. Det är dock en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall. Det går alltså inte att ge ett säkert svar på hur din tillåtelse till olovlig körning påverkar körkortstillståndet. Om lång tid har förflutit sen brottet begicks bör det dock tillerkännas mindre betydelse än om det skett nyligen.

Om du anses olämplig för körkortstillstånd då du söker om ett sådant ska Transportstyrelsen meddela en spärrtid som lägst kan vara i 1 månad och högst i 3 år.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?