Trafikbrott - strikt ansvar?

2020-12-05 i Trafikbrott
FRÅGA
Blir man alltid dömd när man kör på någon med bil? Exempelvis, gäller strikt ansvar om en man skulle springa på en motorväg och jag skulle råka köra på honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Reglerna kring trafikbrott går att finna i lag om straff för vissa trafikbrott. Enligt 1 § samma lag framgår om en vägtrafikant brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka, döms till vårdslöshet i trafik. Straffet är dagsböter. Det råder alltså inget strikt ansvar utan det krävs att man har varit oaktsam.

Brottsbalkens regler kan också aktualiseras i den frågan, exempelvis vållande till kroppsskada 3 kap 8 § BrB, misshandel 3 kap 5 § BrB eller vållande till annans död 3 kap 7 § BrB. För misshandel krävs uppsåt. Vållande till kroppsskada behöver inte ske med uppsåt, men kräver oaktsamhet från föraren. Om påkörningen har varit avsiktlig, döms man till misshandel. Om det blir en dödlig utgång kan man också dömas till vållande till annans död.

Hoppas du fick svar på din fråga

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1120)
2021-04-22 Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?

Alla besvarade frågor (91413)