FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/05/2022

Trafikbrott och urkundsförfalskning

-Hej! För ett tag sedan blev jag stoppad av en polisbil pga av att jag körde 40km/h på en 30 väg. Körkortet jag har är ett kökort jag tog utanför europa, där jag även kommer ifrån. Jag har bott fram och tillbaka utanför Sverige trots att jag vart folkbokförd här sedan jag var barn, är 30 år + idag. Polismannen noterade att förfallodatumet passerat samt att jag bl.a hade ett falsk körkort. Jag stod på mig och sa att jag fick det när jag tog körkortet 2017 men polismannen menade att det inte så var fallet. Jag antog att polismannen sa så då det inte var ett svenskt körkort, för jag tog körkortet väl i landet. De förhörde mig, gjorde alkoholtest och visiterade mig. Jag förklarade att jag inte tittade på förfallodatumet men att jag bokat uppkörning och teori som skulle ske 2 veckor efter att de tog mig, alltså här i Sverige. Nu har jag fått information om att jag kommer utredas för olovlig körning, fortkörning och förfalskning av urkund. Mina frågor är följande, vad kan jag få straff om jag döms för samtliga punkter? Och bör jag ha en advokat om det går till rättegång? Är det mitt ansvar att kolla att ett körkort är äkta? Kan jag få fängelse pga av att det gäller flera åtalspunkter? Kommer jag få en eventuell spärrning? Och kan jag ändå göra uppkörningen och teori trots att jag får en spärr?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Din fråga regleras dels i lagen om straff för vissa trafikbrott, trafikförordningen och brottsbalken

Olovlig körning kan medföra att du får böter eller, om det är fråga om grovt brott, så kan fängelse i upp till 6 månader bli aktuellt (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott)

Straffet för brott mot trafikförordningen i form av hastighetsöverträdelse (”fortkörning” i folkmun) är penningböter. Beloppet bestäms efter hur många km/h över hastighetsgränsen föraren kört (3 kap. 14 § trafikförordningen)

Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § brottsbalken)

Det finns risk för att en olovlig körning leder till att möjligheten att få körkortstillstånd skjuts upp i högst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat.

Sammanfattning

Åklagaren bär bevisbördan i brottmål vilket innebär att det är åklagaren som bland annat ska bevisa att du gjort dig skyldig till samtliga brott. Huruvida det är ditt ansvar att kolla upp om ett körkort är äkta eller inte är en bedömning som domstolen kommer göra. De kommer ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vad jag förstått är ett beslut i ditt fall inte fattat än gällande spärrtid. Det innebär att du kan göra körprovet samt teoriprovet. Dock kan ditt körkort återkallas om det visar sig att du gjort dig skyldig till exempelvis olovlig körning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo