Trafikbrott: böter och indraget körkort anses inte strida mot principen om ne bis in idem

2017-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA
HejJag undrar om man både kan få böter för drograttfylleri och indraget körkort?För det är ju två straff.Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Det finns en princip om att man inte får bli bestraffad två gånger för samma sak, ne bis in idem, denna princip är en EU-rättslig princip som är fastslagen i artikel 4 i europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.

Sverige har fått kritik angående dubbelbestraffning i skatterättsliga hänseenden där personer både blivit dömda för skattebrott och då fått böter samt fått skattetillägg. I och med att Högsta domstolen slog fast att detta är fel har det även väckts frågor om detta även gäller trafikbrott.

Högsta förvaltningsdomstolen har dock slagit fast att körkortsåterkallelse efter eller innan fällande dom om trafikbrott inte räknas som en ny prövning av brottet eller handlingen i frågan. Högsta förvaltningsdomstolen skiljer därför mellan dessa typer av "dubbelbestraffning" och säger att när det gäller trafikbrott så strider inte bestämmelserna mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Domen innebär att Transportstyrelsen kan hantera ärenden om återkallat körkort som tidigare. Några rättsfall som förklarar hur domstolen tänker angående det här är RÅ 2002 ref. 25 och NJA 2015 s. 587.

Anledningen till att detta inte ses som en dubbelbestraffning är för att ett indraget körkort på grund av trafikbrott för det mesta innebär positiva effekter på så sätt att trafikfarliga personer inte får framföra ett motordrivet fordon. Detta är då bra för allmänheten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1211)
2021-09-18 Vilka skäl kan lyftas upp som talar emot återkallelse av körkort?
2021-09-17 Kan körkortet dras in i efterhand?
2021-09-17 Grovt rattfylleri trots att gränsen för promillehalten inte fanns i blodet?
2021-09-14 Kan jag undvika att bli av med körkortet trots fortkörning under prövotiden?

Alla besvarade frågor (95699)