Trafikbrott

2020-01-24 i Trafikbrott
FRÅGA
HejKörde bil och höll hastigheten när en man dyker upp på vägen, jag hinner bromsa och ingen skada sker varken på honom eller bilen. Kan det bli fråga om brott?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån din beskrivning låter det inte som att något brott har begåtts. Jag kommer ändå gå igenom vilka trafikbrott som finns och redogöra för varför jag inte tycker att något verkar träffande i din situation.

Trafikbrott regleras i TBL

De olika trafikbrott som finns i svensk rätt regleras i Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). De trafikbrott som finns är:

- Vårdslöshet i trafik, 1 § TBL
- Olovlig körning, 3 § TBL
- Rattfylleri, 4 § TBL
- Grovt rattfylleri, 4 a § TBL
- Smitning, 5 § TBL.

Bedömningen i ditt fall

Under förutsättning att du varken var berusad eller körde bilen utan ett giltigt körkort kan såväl olovlig körning som rattfylleri och grovt rattfylleri uteslutas. Brottet smitning tar sikte på situationer där en vägtrafikant som varit inblandad i en trafikolycka avlägsnar sig från platsen och på så sätt försvårar utredningen av olyckan alternativt undandrar sig att uppge namn, hemvist eller i övrigt lämna upplysningar om händelsen. Eftersom ingen trafikolycka har ägt rum är inte heller brottet smitning aktuellt. Det trafikbrott som då återstår är vårdslöshet i trafik. Brottsbestämmelsen tar sikte på situationer där en trafikant i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet på så sätt att det inneburit fara för att en trafikolycka skulle uppstå. Exempel på situationer där vårdslöshet i trafiken kan föreligga är exempelvis när någon kör bil i uttröttat tillstånd, somnar bakom ratten, gör trafikfarliga omkörningar, inte följer stopplikt, kör mott rött ljus så att risk för att en trafikfarlig situation kunde/har uppstått, begår allvarligare hastighetsöverträdelser etc. Som du beskriver händelsen har du hållit hastighetsbegränsningen och hunnit bromsa. Så länge som du inte framkallade faran för att en olycka kunde ha skett, exempelvis genom en riskabel och farlig omkörning, bedömer jag att det inte rör sig om något brott.

Hoppas att du fått svar på din fråga och ha en trevlig dag!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1006)
2020-09-25 Vad kan man få för straff för olovlig körning?
2020-09-24 Kan jag bli dömd för rattfylleri om jag ovetandes fått i mig narkotika?
2020-09-23 Hur många minuter måste p-vakten vänta innan han ställer ut boten på privat mark?
2020-09-19 Mobil och kameraanvändning vid bilkörning

Alla besvarade frågor (84391)