FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott02/10/2018

Trafikbrott i brottskonkurrens

Hej! Vad är trafikbrott för något och vilka straffer finns det för trafikbrott? När man kör på en människa på motorväg räknas det får trafikbrott eller mord?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Vad är trafikbrott och vilka straff finns det för trafikbrott?

Brott är en gärning beskriven i någon lag eller författning för vilken straff är föreskriven (jfr 1 kap. 1 § BrB). Och trafikbrott är de brott som sker i trafiken. Man kan begå trafikbrott på olika sätt. Straffet kan variera och beror på vilket sorts trafikbrott man begått och det enskilda fallet. Du kan bl. a. finna exempel på trafikbrott och dess straffvärden i lagen om straff för vissa trafikbrott.

Räknas det som mord eller trafikbrott om man kör på en människa på en motorväg?

Det blir bara fråga om mord om man uppsåtligen kört på en människa (påkörningen måste alltså ske med flit, åklagaren måste kunna bevisa detta). I andra fall när det inte sker med flit men man utifrån omständigheterna kan bedöma att det handlade om grov oaktsamhet från förarens sida är det snarare fråga om vållande till annans död (jfr 3 kap. 7 § BrB). Men i det fallet (i 7 §) måste det bevisas att personen bakom ratten handlade oaktsamt/grovt oaktsamt vid körningen.

Skulle de samlade omständigheterna i ett visst fall visa att föraren t ex på grund av fortkörningen på motorvägen kört in i någon annans bil (som t ex dykt upp från en infart) kommer detta kunna ses som vållande till annans död, om föraren i den andra bilen dog efter bilsmällen. Fortkörningen i detta fall skulle kunna betraktas som att föraren varit uppenbart likgiltig inför andra människor liv och hälsa och föraren skulle i så fall också kunna dömas för trafikbrottet "grov vårdslöshet i trafik" "(se 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott). I fall den andra föraren inte dör blir det fråga om vållande till skada i samband med vårdslöshet i trafik (se gärna RH 2009:34).

Slutsats: Man kan alltså bli åtalas och dömas för vårdslöshet i trafik (trafikbrottslagen 1 §) samt för vållande till annans död. Man döms till ansvar i s.k. brottskonkurrens (se prop. 2000/01:85 s. 49). Du kan gärna läsa rättsfallen NJA 1957 s. 129, NJA 1955 s. 418 för att se hur domstolar dömde för vållande till annans död i samband med vårdslöshet i trafik.

Ha en fortsatt bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo