Trädrötter på cykelbana - kan jag få skadestånd?

FRÅGA
Hej Lawline!Välte med min kabinskoter ( Inbyggd elrullstol) p g a påkörning på upphöjning av asfalten av trädrötter på cykelbana. Skador, ytliga sår: Två på vänster arm, två på höger ben plus ett på vänster knä samt mörbultning av vänster sida. Fyra besök på Vårdcentralen i Ystad för omläggningar av såren.Kan jag begära skadestånd av kommunen för skada och värk? Med hur mycket?Med vänlig hälsningGunnar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om olyckan inträffade på ett område som ägs av kommunen är det korta svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av kommunen. Nästa fråga är huruvida du kommer att ha framgång med ett sådant krav.

Det här rör sig om en personskada utanför ett avtalsförhållande, skadeståndslagen är därför tillämplig. För att kommunen ska hållas ansvarig krävs det vårdslöshet (se 2 kap. 1 §) från deras sida.

Frågan är om det var försumligt av kommunen att inte vidta några särskilda åtgärder till förebyggande av en sådan olycka som den inträffade. Domstolarna brukar i sin bedömning beakta hur stor risk det fanns för skadan, om kommunen insåg risken, hur omfattande skadorna kunnat bli samt vilka olägenheter/kostnader som skulle ha tillkommit vid undvikande av skadan.

I ditt fall kan man argumentera för att det finns en ganska stor risk för att en ”normalt aktsam” person välter med en cykel eller kabinskoter över trädrötterna. En cyklist eller skoterförare kan komma i relativt hög fart, det är därför inte helt obetydliga skador som kan uppstå. Kommunen borde ha insett risken, och det hade inte krävts stora kostnader för att åtgärda problemet.

Observera att detta endast är exempel på en argumentation som kan föras. Det är svårt att göra en bedömning utan att ha alla fakta.

Viktigt att komma ihåg är att om du har till exempel en olycksfallsförsäkring bör du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Jag föreslår att du kontaktar ditt försäkringsbolag och hör med dem vad din försäkring täcker, samt dina möjligheter att rikta krav mot kommunen.

Faktiska kostnader (till exempel sjukhuskostnader och inkomstbortfall) ersätts bara en gång. Om din försäkring täcker de faktiska kostnaderna kommer du inte att kunna kräva kommunen på samma belopp. Du kan däremot ha rätt till ersättning för sveda och värk. Domstolen brukar utgå från Trafikskadenämndens tabeller (se tabellerna här) när sådana skadestånd döms ut.

Hoppas att du återhämtar dig snart och att svaret hjälpte!

Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?