Tolkning av tidigare svar

2020-08-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Är det ett "inte" för mycket i andra meningen: "För att en tillställning ska anses vara offentlig krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det kan exempelvis vara tävlingar, uppvisningar, tivolinöjen, marknader eller andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster." På denna sida: https://lawline.se/answers/far-jag-ha-en-privatfest-med-45-personer
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har läst igenom texten du citerar och även den aktuella lagtexten (2 kap. 3 § ordningslagen). Som jag tolkar det står det rätt i texten du citerar. Det har alltså inte blivit ett "inte" för mycket.

Vad jag tror gör det hela lite otydligt är att ordningslagen skiljer på vad som är en allmän sammankomst och vad som är en offentlig tillställning (2 kap. 1 – 3 § ordningslagen). Det är två olika begrepp.

I den citerade texten står vad som gäller för att något ska vara just en offentlig tillställning och exempel på sådana står också. I slutet står det att andra tillställningar än de uppräknade också kan vara offentliga tillställningar så länge de inte är allmänna sammankomster. Det är rätt skrivet eftersom något inte kan vara en allmän sammankomst och en offentlig tillställning samtidigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1234)
2021-01-24 Vilket ansvar har kommuner för snöröjning av cykelbanor
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?

Alla besvarade frågor (88430)