FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/12/2019

Tolkning av svar från IVO

Vi har gjort en anmälan till Ivo i ett ärende.

Vi har svårt att tolka svaret på delar av svaret från dom. Hoppas ni kan hjälpa oss att få svar:)

1) IVO kommer i nuläget inte genomföra någon tillsyn av verksamheten. Det beror på att vi i nuläget använder din information som underlag för riskanalyser. Det kan medföra tillsyn inom området som du klagat på längre fram. Vad innebär detta för vår anmälan? Arbetar de redan med detta ärende? Eller vad står det för?

2) Eftersom vårt klagomål gäller ett barn som far illa har vi aktualiserat en anmälan om oro för barn hos socialtjänsten i Jönköping. Vad innebär detta?

3) Ivo´s tillsyn ska vara riskbaserad, vi har därför nytta av dina uppgifter. Vi har registrerat dem och kommer använda dem tillsammans med andra uppgifter för att göra riskanalyser inför kommande tillsyner. Vad innebär detta? Är det redan en tillsyn planerad? Kan det vara fler som anmält ärendet?

Lawline svarar

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Angående din första första punkt så står det klart att IVO inte kommer att göra någon tillsyn just nu. Att din anmälan nu utgör information för IVO:s riskanalys innebär helt enkelt att din anmälan utgör underlag för de riskbedömningar som IVO gör. I praktiken innebär en riskbedömning att IVO utreder vilka verksamhetsområden där det är störst risk att någon far illa. Detta gör de för att sedan kunna rikta sin tillsyn mot verksamheter där det behövs som mest. Det innebär alltså inte att IVO arbetar aktivt med just ert ärende utan endast att din anmälan utgör ett underlag i den riskbedömning som sedan kan ligga till grund för en eventuell tillsyn.

Den andra punkten som du tar upp kan jag inte tolka på något annat sätt än att IVO har gjort en orosanmälan till socialtjänsten i Jönköping. Det innebär att socialtjänsten kommer utreda om barnet är i behov av omedelbart skydd samt om barnet är i behov av andra insatser.

Tredje punkten. Att din anmälan kommer användas i riskanalysen innebär att IVO kommer få ett bredare underlag när de utreder vilka risker som finns i olika verksamheter. Det innebär inte att en tillsyn är planerad eller att fler har anmält ärendet, även om det självklart är möjligt att fler har anmält ärendet. Jag kan förstå att detta är frustrerande men det är ändå mycket bra att du har anmält. Att IVO får ett bättre underlag för sina riskanalyser innebär att deras tillsyn kommer göras mot det verksamheter som mest behöver det.

Hoppas detta har gett lite klarhet!

Vänligen,

David GardellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo