Tjänstefel

2018-10-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vilka lagrum kan ligga till grund för ett åtal mot kommun som i anhörigvård behandlar de vårdades anhöriga som om de vore de vårdades fiender.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brottet som hade kunnat bli aktuellt är tjänstefel enligt 20 kap 1 § BrB. Bestämmelsen lyder såhär:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Det finns två saker som man bör tänka.

1. Man kan aldrig väcka åtal mot en kommun, utan brott i svensk rätt kan endast begås av fysiska personer. I detta fallet måste man peka ut enskilda medarbetare på kommunen.

2. Om du misstänker att ett brott har begåtts (dvs tjänstefel) ska du göra en polisanmälan. Det är då en åklagare som bestämmer om handlingen är brottslig och om det finns tillräcklig bevisning för att väcka allmänt åtal.

Något annat brottsligt förfarande borde inte kunna bli aktuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av sig om du har fler frågor!

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2214)
2019-10-15 Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?
2019-10-12 Hur ska man agera när grannar bråkar?
2019-10-08 Är det lagligt att ha en machete kniv hemma hos sig?
2019-09-30 Vad är beviskravet i brottmål?

Alla besvarade frågor (73715)