Tjänst mellan näringsidkare - befarat avtalsbrott

2019-11-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har en rörfirma och har gjort ett avtal via mail med en byggare. Nu vill jag dra mig ur kontraktet då jag är rädd att inte få betalt. Det är tydligen många som gjort jobb åt dom som inte fått betalt. Den senaste tiden har företaget fått två anmärkningar hos KFM, och jag blev uppringd av ett företag som varnade mig för det här bolaget. Nu är bolaget polisanmält för bedrägeri samt att det dyker upp fler saker hela tiden. Bl.a. så har dom börjat bygga ett hus åt en kund som har betalat hela beloppet redan, men huset är bara halvfärdigt och deras folk har inte synts till där på flera månader.Jag har en liten firma och har inte råd att bli "blåst" på pengar. Hur kan jag dra mig ur det här jobbet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
När det rör sig om ett tjänsteavtal mellan näringsidkare så har vi tyvärr ingen tydlig lagstiftning på det i Sverige. Istället får man se till allmänna avtalsrättsliga principer som vi hittar i Avtalslagen (AvtL). Man skulle även kunna göra en analog tillämpning av Köplagen (KöpL), men i så fall får det göras med försiktighet.

I första hand tillämpas dock avtalet som ni har slutit mellan er. Om det inte framgår något i avtalet som rör denna situation gäller det som följer nedan.

Avtalslagen
Jag förstår det som att ni vill dra er ur avtalet eftersom ni är rädda att byggaren inte kommer kunna betala er. Av de uppgifter som du har lämnat får man även bilden av att byggaren är medveten om att han är i en dålig ekonomisk situation och att han därmed inte heller kan säkerställa betalning för er utförda tjänst. Eftersom detta är uppgifter som du har fått reda på i efterhand, efter avtalets ingående, bör du kunna ogiltigförklara avtalet. Det faktum att de ha två anmärkningar hos KFM, inte bygger klart huset och dessutom är polisanmälda för bedrägeri är givetvis oroande saker som, enligt mig, bör vara tillräcklig anledning att ogiltigförklara avtalet, 36 § AvtL.

Köplagen
Om vi istället ger oss på en analog tillämpning av Köplagens bestämmelser så finns det här bestämmelser som rör stoppningsrätt och hävning. En analog tillämpning innebär att man tillämpar en lag som egentligen inte är tillämplig på situationen om det inte finns någon annan lag att tillgå. Notera dock att denna tillämpning kan kritiseras, varför Avtalslagen är att föredra i denna situation då den är helt tillämplig till skillnad från Köplagen.

Det framgår att om man som säljare, det vill säga du, får reda på att byggfirman inte kommer kunna betala för sig har du rätt att hålla inne med din prestation tills det att byggfirman ställer säkerhet för sin betalning. Du behöver med andra ord inte utföra arbetet så länge de inte ger en säkerhet, 61 § KöpL.

Dessutom har du rätt att häva hela avtalet om det är så att det står klart att de inte kommer kunna betala. Dock gäller samma sak här, det vill säga att om en säkerhet ställs så har du skyldighet att fullgöra jobbet, 62 § KöpL.

Råd
Min slutsats är att du bör kunna dra dig ur detta avtal med tanke på de bestämmelser som är uppställda ovan. Mitt råd är därmed att meddela byggfirman om din osäkerhet som har uppkommit avseende betalningsförmågan, varför du önskar dra dig ur avtalet enligt de nämna bestämmelser här ovan. Skulle han inte gå med på det är du välkommen att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Du får även ställa följdfrågor där.

Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (892)
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?
2021-05-29 Kan debitering ske för avbokad tid hos nagelterapeut?

Alla besvarade frågor (93111)