Tingsrättsbeslut

FRÅGA
Hej,Följande svar har jag fått idag från Tingsrätten och undrar vad det betyder i klarspråk?Beslut:Med ändring av Kronofogdemyndighetens beslut bifaller tingsrätten invändningarna i mål nr XXXX/XXX och XXXX/XXX, såvitt avser verkställighet för huvudfordringarna (belopp om 69 300 kr resp 5500 kr) jämte på dessa belöpande ränta. Vidare verkställighet i dessa delar får inte ske och eventuella redan vidtagna åtgärder ska återgå.I övrigt lämnas överklagandet utan bifall.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Tingsrättens svar innebär att huvudfordringarna (69 300 och 5500 kr) och ränta på dessa belopp inte får verkställas (vilket innebär att kronofogden inte får mäta ut eller på annat sätt kräva dig som enskild på pengar). De åtgärder som Kronofogden redan vidtagit avseende huvudfordringarna ska återgå, pengarna ska alltså betalas tillbaka till dig. Resten av punkterna som är överklagade, alltså allt utom just huvudfordringarna, lämnas utan bifall vilket innebär att Kronofogdens beslut står fast.

Hoppas mitt svar gjorde saken klarare!

Med vänliga hälsningar,

Anna Backman

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (447)
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?
2020-06-11 Betalningsföreläggande
2020-05-06 Vad händer när jag bestridit ett betalningsföreläggande från kronofogden?

Alla besvarade frågor (81824)