Tillvägagångssätt vid fordring som inte betalas

FRÅGA
Hej, mitt företag köpte den 1 december 10% av intäkterna i några hemsidor av en privatperson för 35 000kr. I avtalet skev vi att mitt företag hade möjlighet att sälja tillbaka de 10% mellan den 1 mars och 1 april om jag skulle vilja för 45 000 kr. Vilket jag meddelat att jag ville. Om personen inte skulle ha möjlighet att köpa tillbaka det hela så utgick ett vite på 10 000 kr/mån tills personen kunde betala.Nu har det gått 4 månader och personen har inte haft möjlighet att betala och skulden är därför upp i 85 000 kr pga vitet.Jag får nu inte längre svar från personen och undrar hur jag kan gå vidare med det här på bästa sätt för att få betalt. Jag har avtalet samt mailkorespondens där jag meddelar att jag vill sälja tillbaka det hela samt svar från personen att det går bra att göra.
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Vid sådana här situationer så är det Kronofogdemyndigheten du ska vända dig till för att få få skulden utkrävd genom verkställighet, 1 kap 3 § Utsökningsbalk (1981:774), UB, av skulden, UB är nämligen även tillämplig på skulder av privaträttslig natur, vilket din skuld är.

Eftersom det är du som kommer att begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten kommer du att bli "sökande", 1 kap 7 § UB. Ansökan om verkställighet kan göras både muntligen och skriftligen hos Kronofogdemyndigheten, där en skriftlig ansökan måste undertecknas av sökanden, 2 kap 1 § UB.

Det första du måste göra att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att senare få skulden verkställd, antingen det eller att du får skulden fastställd genom dom hos Tingsrätten. Det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden, vilket du kan göra via följande länk: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Om personen ifråga bestrider kravet så kommer målet att hamna i domstol är där fastställas vem som har rätt till vilket belopp, får u en dom på att du har rätt till pengarna kommer summan att kunna drivas in av Kronofogdemyndigheten genom utmätning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (478)
2020-11-22 Jag har sålt en vara men inte fått betalt, vad kan jag göra?
2020-11-20 Vad kan jag göra när min hyresgäst inte betalar hyra?
2020-11-19 Hjälp att driva in privata skulder
2020-11-16 Kan KFM utmäta barns pengar om förälder har en skuld?

Alla besvarade frågor (86448)