Tillvägagångssätt vid bortadoptering av det egna barnet

2017-12-20 i Adoption
FRÅGA
Min 9åriga sons pappa är sedan drygt 4år död och min son har sedan hans bortgång bott i fosterfamilj där jag vill att han ska fortsätta bo,dels pga att han bott där såpass länge å mitt liv är inte lika stabilt som han förtjänar.jag och fostermamman har en djup vänskap och jag vet att han får ett stabilare hem där!Nu vill både jag och fostermamman att hon ska få vårdnaden mestadels för att slippa inblandningen av socialen då det bara krånglar till allt.Hur går jag till väga för att slippa rättegång?!
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Lagen

Domstolen (tingsrätten) prövar lämpligheten i en adoption och tillstånd för adoption ges endast om det är till fördel för barnet, om adoptivföräldern har uppfostrat barnet eller med hänsyn till det personliga förhållandet mellan föräldern och barnet.

Principen om barnets bästa är det som genomsyrar de här bestämmelserna och det är det som domstolen kommer att lägga störst vikt vid. Eftersom din son är under 12 år behövs inte hans samtycke, men rätten ska i alla fall ta hänsyn till hans vilja, ålder och mognad vid avgörande för lämpligheten av en adoption, 4 kap 6 §, Föräldrabalk 1949:381, FB, se här

Om adoptionen blir godkänd så kommer din son rättsligt sätt ses som din bästa kompis biologiska barn, eller om hon är gift, som makarnas gemensamma barn, 4 kap 8 § FB.

Sökande (din bästa kompis)

För att få adoptera måste din bästa kompis vara över 25 år och anitngen vara ensamstående eller gift, 4 kap 1 § och 4 kap FB.

Utöver kravet att det ska vara till fördel för barnet så krävs det också att den sökande (din bästa vän) ska ha uppfostrat barnet eller att sökande har viljan att uppfostra barnet. Hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig som förälder och barnet uppkom som ett hjälpmedel att förhindra adoptioner som skedde i syfte att få uppehållstillstånd, 4 kap 6 § FB.

Tillvägagångssätt rent praktiskt

Ni ska i det här fallet ansöka om nationell adoption, vilket ni gör genom att fylla i en ansökan som sedan skickas till tingsrätten på den orten där din bästa vän bor. Här är en länk till ansökan som ska fyllas och skickas in till tingsrätten: http://www.mfof.se/Documents/Blanketter/tillstand-antaga-adoptivbarn.pdf

Till ansökan ska ni bifoga personbevis som beställs från Skatteverket, se här: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1

Ansökan ska prövas av domstolen på den orten där din bästa vän är bosatt, 4 kap 9 § FB. För att hitta närmsta domstol kan ni använda er av den här sökfunktionen: http://domstol.se/Sok/?tab=contact

Det kostar 900kr att ansöka om adoption hos tingsrätten, vilket kan betalas genom deras betalningstjänst, se här: https://betala.domstol.se/ansokan/ Betalas inte ansökningsavgiften kommer domstolen inte att ta hänsyn till er ansökan.

Vid processer som den här så rekommenderas att ni tar hjälp av ett juridiskt ombud för att vara på den säkra sidan att allt blir korrekt ifyllt och att inga omständigheter glöms bort, utelämnas eller blir felaktigt ifyllda så att det senare får legala konsekvenser som ni inte har kunnat förutse.

Hos Lawline kan ni boka tid med jurist för juridisk rådgivning för 1677,50:- ink. moms och på så sätt få vidare hjälp och rådgivning, se här: http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97358)