Tillvägagångssätt för att få kontrollavgift vid olovlig parkering tillbakadragen

Hej!

Har fått en parkeringsbot, eller rättare sagt en kontrollavgift på 900:-, när vi nyligen parkerade.

Det fanns ingen automat för att få en fysisk biljett, utan vi använde EasyParks app. När vi knappade in vårt regnr råkade vi knappa in siffra för mycket, som t.ex 3332 istället för 332. Således förstår jag att vi fick en kontrollavgift, men vi skickade in kvitton på att vi betalt för den tiden med screenshots på kvittot för betalningen. De drar dock inte tillbaka den eftersom vi knappat in en siffra för mycket.

Har jag någon chans att vinna mot dem, eller får jag stå mitt kast då det var en siffra för mycket?

Och hur går jag i så fall till väga?

Mvh

/D

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Relevant lagrum

Eftersom det är ett privat parkeringsbolag som delat ut kontrollavgiften i ditt fall så utgår jag från att du hade parkerat din bil på någons privata mark och därmed blir lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Kan du få kontrollavgiften tillbakadragen?

I 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering framgår att kontrollavgift endast får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska ha gjorts genom vägmärken. Jag vet inte hur skyltningen såg ut och vad som framgick av den på den parkeringsplatsen där du fick böter, men om det framgick att man skulle skriva in registreringsnumret i appen för att parkeringen skulle vara så är det det som gäller. Om det däremot inte framgick av skyltningen så har inte parkeringsbolaget rätt att ta ut kontrollavgift på den grunden, och då bör du gå vidare med ärendet enligt de stegen som jag beskriver här nedan.

Jag utgår från att du först och främst har överklagat kontrollavgiften till parkeringsbolaget i fråga, och att du fått avslag från dem (annars bör du göra en sådan överklagan). Nästa steg skulle i så fall vara att väcka talan vid tingsrätten, se 9 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Även om parkeringsvillkoren framgick tydligt genom skyltning på parkeringsplatsen så skulle man kunna argumentera för att det vore uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften eftersom du de facto hade betalat parkering men endast skrivit fel registreringsnummer. Däremot är det högst osäkert om du skulle vinna framgång med en sådan argumentation i en domstolsprocess. I ett äldre rättsfall, RH 1998:78, fick ett parkeringsbolag rätt i att ta ut kontrollavgift i en situation där den som hade parkerat hade köpt en giltig parkeringsbiljett, men parkeringsbiljetten hade hamnat på golvet i bilen så att den inte syntes. Det misstaget skulle kunna jämföras med att knappa in fel registreringsnummer i parkeringsbolagets app.

Sammanfattande svar

Enligt min mening bör du överklaga kontrollavgiften till parkeringsbolaget och argumentera för att du faktiskt har betalat parkeringsavgiften (om du inte redan gjort det). Får du inget gehör i din överklagan så kan du vända till dig tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Om parkeringsvillkoren framgick tydligt genom skyltning på parkeringsplatsen så har jag svårt att se att du kan vinna framgång i en domstolsprocess. Om inte så kan du överväga den möjligheten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan LengyelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo