"Tillträdesförbjud" restaurang

FRÅGA
Hej,Jag bokade bord på en privatägd restaurang där jag varit flertalet gånger. En av ägarna ringer efter en stund upp mig och säger att jag inte är välkommen till restaurangen mer.Jag frågar varför men hon säger bara: Du vet väl själv vad du gjort? Jag vet alltid vad jag gör men vad är skälet till detta? Jag får fortfarande samma svar! Hon vägrar alltså berätta för mig varför!Nu misstänker jag att det beror på att hennes man gjort närmanden på mig! Är detta ett skäl från hennes sida? Borde snarare vara dem som borde vara oroliga för att jag kan anmäla honom för det? Vad kan jag göra i detta läge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt råder som huvudregel avtalsfrihet. Detta innebär att t.ex. en restaurangägare kan välja vilka kunder han vill välkomna och inte. En restaurangägare behöver heller inte ange skäl för varför han eller hon ingår avtal med någon, eller inte gör det. Ett undantag från denna huvudregel är dock i de fall någon t.ex. nekas inträde med hänvisning till en diskrimineringsgrund, dessa framgår av diskrimineringslagen, §1 och §12. Utifrån vad du beskriver verkar ingen sådan grund vara aktuell i ditt fall.

En annan sak är att det i sig inte är ett olaga intrång, vilket är en brottslig handling enl. BrB 4:6, om du skulle gå till restaurangen där du blivit portad, detta dock under förutsättning att du går dit under restaurangens öppettider. Detta framgår av ett rättsfall som du kan läsa mer om här (NJA 1995 s. 84). Skulle ordningsstörningar uppstå kan dock restaurangägaren genom att påkalla ordningsvakt eller polis ha rätt att avlägsna den som stör ordningen.

För att kunna besvara frågan om dina eventuella möjligheter att anmäla, behöver jag dessvärre mer konkreta omständigheter vad som hänt mellan dig och restaurangägarens man. Återkom gärna så kan även den delen av din fråga besvaras.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1125)
2021-02-26 Är det lagligt att säga n-ordet?
2021-02-25 Fota i smyg
2021-02-25 Olaga hot m.m.
2021-02-25 Kan det vara olaga hot eller olaga förföljelse att försöka framföra budskap till politiker inför val

Alla besvarade frågor (89547)