FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt17/04/2018

Tillstånd för bengaler och rökbomber

Hej! Vi är ett gäng som tänkt bränna pyrotekniska föremål i form av rökbomber och bengaler i en march till en rugbymatch. Vi kommer att gå genom centrala delarna av staden. Hur ser detta ut rent juridiskt? Får man enligt lagen göra detta eller hur ligger det till?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan vara olagligt att använda rökbomber och bengaler så som du beskriver i frågan. I 3 kap. 7 § Ordningslag (1993:1617) står att pyrotekniska varor (som rökbomber och bengaler) inte får användas utan tillstånd från Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Eftersom det kommer vara mycket folk på platsen och rökbomber och bengaler kan vara farliga finns en stor risk att det bedöms som tillståndspliktigt.

Även om det inte skulle anses krävas tillstånd på grund av ordningslagen behöver du kontakta kommunen och fråga vad deras föreskrifter säger om pyroteknik. I 3 kap. 9 § Ordningslag (1993:1617) framgår nämligen att kommunen har rätt att skriva egna om just pyroteknik.

Enligt 3 kap. 22 § 2 st Ordningslag (1993:1617) riskerar du att dömas till böter om du inte har tillstånd när det krävs.

Med vänliga hälsningar,

Emmy PetterssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?