Tillstånd att inneha skjutvapen trots tidigare kriminalitet

2019-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag blev dömd för brott mot knivlagen vid 19 års åldern och är idag 24, fyller snart 25. Dvs det har gått lite mer än 5 år sedan då "brottet skedde" alltså haft kniv på mig på allmän plats.Jag har ett stort intresse av jakt och fiske, framförallt jakt. Jag har jägarexamen och därmed nyligen ansökt om vapenlicens på ett vapen som jag inhandlat på en vapenbutik.Finns det möjlighet att få min ansökan godkänd eller hur länge är väntetiden på sådana fall? Vissa säger att det är 5 års väntetid från att domen kom, stämmer detta?Finns det möjlighet att överklaga om man blir nekad vapenlicens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (se Vapenlagen 2 kap. 5§). Det innebär att polisen ska kontrollera om personen som söker om tillståndet är dömd för brott eller annan misskötsamhet. Att någon är dömd för brott innebär dock inte något absolut hinder mot att ett vapentillstånd utfärdas. En prövning ska göras av omständigheterna i det enskilda fallet, där bl.a. den tid som har förflutit från det att straffet verkställdes har betydelse. Tiden bör stå i relation till brottets svårhetsgrad.

Våldsbrott innebär ofta ett krav på att en längre tid förflutit sedan brottet begicks innan man kan meddelas ett vapentillstånd. Är det fråga om lindrigare brott kan ett tillstånd meddelas även om en kortare tid förflutit, i normalfallet dock minst två år från den dag då den brottsliga gärningen begicks. En sökande som mer generellt eller regelbundet åsidosätter lagar eller förordningar bör inte meddelas tillstånd att inneha vapen överhuvudtaget (se Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen, s 8-9). Brott mot knivlagen är som regel ett sådant lindrigare brott varför dina 5 års väntetid bör vara tillräckliga såvida du inte dömts för något annat brott eller misskötsamhet. Du bör alltså kunna erkännas vapentillstånd enligt de uppgifter du lämnat.

Polismyndighetens beslut om vapentillstånd kan överklagas till förvaltningsrätt (se Vapenlagen 10 kap. 1§).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1126)
2020-05-31 Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?
2020-05-31 Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU
2020-05-31 Är det tillåtet att fota eller filma i en butik?
2020-05-31 Hur gör man för att lägga till flera förnamn?

Alla besvarade frågor (80601)