Tillhörigheter till person på anstalt

2017-08-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Ville bara fråga hur jag ska göra med en före detta inneboendes tillhörigheter eftersom personen intagits på anstalt.Har ingenting med personen att göra i övrigt och vet ej vilken anstalt.Behöver bli av med de då jag ska flytta .
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En intagen får ha vissa tillhörigheter i sin besittning på anstalten, vanligare är dock att tillhörigheterna tas hand om av anstalten fram tills den intagne ''muckar'' eller friges, 5 kap. 2 § fängelselag.

Du hade rimligtvis kunnat kontakta Kriminalvårdens huvudkontor för vägledning, de kommer troligtvis inte att tala om för dig var din före detta inneboende befinner sig men det kan finnas möjlighet för dig att skicka sakerna till huvudkontoret som sedan ser till att sakerna kommer till rätt plats. Huvudkontorets adress - och telefonuppgifter hittar du här - Kontakt Kriminalvården.

Slutligen vill jag poängtera att du inte får slänga saker du inte har äganderätt till då detta i lagens mening anses som olovligt förfogande och är straffbart, 10 kap. 4 § BrB.

Hoppas detta besvarade din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Mariam Ghazaryan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2733)
2022-01-13 Förstöra eller undanhålla bevisning i åtal mot en själv?
2022-01-10 Är det olagligt att köpa ut snus till en person under 18 år?
2022-01-09 Gallring ur belastningsregistret vid flera brott med olika preskriptionstid
2021-12-29 Hur lång är preskriptionstiden för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (98478)