Tillgodoräknande av anställningstid vid uppsägning pga. arbetsbrist?

Hej, jag har varit anställd i ett företag mellan 2013-2018 (fem år). Jag fick sedan ett annat jobb där jag var i fem år och har nu kommit tillbaka till mitt fd företag där jag nu varit sedan maj 2018. Jag undrar om jag vid en uppsägning kan tillgodoräkna mig de första fem åren jag var här trots att jag varit borta från verksamheten i fem år?

MVH

Jessica

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstått din fråga korrekt så funderar du över om det går att lägga ihop total anställning tid hos en arbetsgivare vid en uppsägning pga. arbetsbrist, trots att anställningstiden hos arbetsgivaren inte varit sammanhängande. Bestämmelser kring uppsägning och anställningsskydd finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Vid arbetsbristsuppsägning beaktas regler kring turordning enligt 22 § LAS. Om inte annat föreskrivs i kollektivavtal har arbetstagare med längre anställningstid företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde enligt 22 § 4 st LAS.

Beräkningen av anställningstid görs med utgångspunkt i den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Detta är alltså oberoende av vilken typ av anställningen som förelegat, dvs. vikariat eller tillsvidareanställd. Det är inte heller ett krav att anställningstiden måste varit sammanhängande. Att du jobbat hos din nuvarande arbetsgivare under två olika anställningsperioder saknar följaktligen betydelse vid beräkning av den sammanlagda anställningstiden. Du kan alltså tillgodoräkna dig din föregående anställning vid arbetsbristsuppsägning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000