Tillgodoräknande av anställningstid vid uppsägning

FRÅGA
Jag blev 2018-11-01 anställd av företag A. 2020-06-01 övergick min anställning till företag B i samma koncern. Enligt det avtal jag då signerade står det att samma koncernanställningsdatum forfarande gäller. Om jag säger upp mig räknas uppsägningstid från 2018 eller 2020? Enligt las § 3 får jag tillgodoräkna mig tiden från 2018, ska får läsas som ska eller är det valbart?LAS: En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i lag om anställningsskydd (LAS).


Uppsägningstid

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken uppsägningstid som gäller för dig. Om det inte finns en ny uppsägningsdatum i det nya anställningsavtalet, så är det den uppsägningstid som finns i det äldre anställningsavtalet som gäller (från 2018).

Du har alltid rätt till en månads uppsägningstid om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats eller om ni inte kommit överens om en annan uppsägningstid.

Vidare har du har rätt till en uppsägningstid av

- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och

- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år (11 § LAS).

Paragrafen är dispositiv, dvs. något annat kan gälla om det regleras i ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § fjärde stycket LAS)

Anställningstid

3 § i LAS är aktuellt för att räkna ihop din sammanlagda anställningstid. Du får tillgodoräkna dig tiden hos den förra arbetsgivare om du byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan och de tillhör samma koncern (3 § första stycket LAS). Anställningstiden ger dig rätt till en längre uppsägningstid, som framgår av 11 § LAS, om du t.ex. blir uppsagd pga. arbetsbrist.

Paragrafen tyder inget annat än att det ska läsas som får. Du har alltså möjlighet att tillgodoräkna dig den tiden hos den förra arbetsgivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?