Tillgodoräknande av anställningstid om samma koncern

Hej!

Om man varit anställd på ett företag inom en bolagsgrupp som ägs av samma personer, och flyttas över till ett av de andra bolagen, vad gäller då?

Tex anställningstiden. Visst bör väl mina x antal år på bolag 1 inkluderas vid avtalsskrivandet på bolag 2?

Är det en rekommendation att ta med det, eller beaktas detta ända vid en eventuellt framtida uppsägning?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

För att vara tydlig så anser jag att en bolagsgrupp är detsamma som en koncern, vilket är det begrepp som används i Lagen om anställningsskydd (förkortas LAS).

När man beräknar uppsägningstid utgår man från arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, vilket följer av 11 § första och andra styckena LAS. Vidare anger 3 § första stycket punkt 1 LAS att en arbetstagare, som har bytt anställning genom övergång från en arbetsgivare till en annan, får tillgodoräkna sig tiden från den förra anställningen i den senare anställningen, förutsatt att de två arbetsgivarna ingick i samma koncern vid tidpunkten för övergången.

När du skriver anställningsavtal är detta inget du behöver ta med utan om din situation stämmer in på det jag beskrivit ovan (vilket den verkar göra) så följer det redan av LAS att du får tillgodoräkna dig tiden från din första arbetsgivare i koncernen när man beräknas uppsägningstid.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000