Tillgodoräknande av anställningstid inom koncern

FRÅGA
Jag har varit anställd på ett företag, och blivit uppsagd pga. arbetsbrist.Därefter var jag arbetslös i ca. 2 månader innan jag blev anställd på ett annat företag inom samma koncern.Jag blev sedan uppsagd även på detta företaget pga. arbetsbrist.Jag fick då inte tillgodoräkna mig de totala anställningsåren inom koncernen.Har de gjort rätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att beräkna uppsägningstid så utgår man från arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 11 § första och andra styckena. Vid tillämpning av denna bestämmelse så får en arbetstagare, som har bytt anställning genom övergång från en arbetsgivare till en annan, tillgodoräkna sig tiden från den förra anställningen i den senare om de två arbetsgivarna ingick i samma koncern vid tidpunkten för övergången (Lag om anställningsskydd 3 § första stycket, punkt 1). Det förutsätts dock att arbetstagaren gör en direkt övergång mellan de två arbetsgivarna, utan mellanliggande uppehåll i form av anställning utanför koncernen eller arbetslöshet.

Eftersom du inte började arbeta hos det andra företaget inom koncernen direkt efter att du lämnade det förra så kan du dessvärre inte tillgodoräkna dig anställningstiden hos det förra företaget för beräkningen av uppsägningstiden hos det andra. Med andra ord så har inte din senaste arbetsgivare gjort något fel i att inte låta dig tillgodoräkna dig all din anställningstid inom koncernen.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82701)