Tillfällig placering av barn enligt SoL

2017-11-22 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej mina barn är sol placerade då det var psykisk och fysisk misshandel hos pappan och jag bor 98 mil ifrån nu har jag ansökt om boende och ensam vårdnad. Dom har gett pappan strikta regler kring att träffa dottern men han bröt mot det och nu ska hennes jourhem åka iväg 2 veckor och då vill dom sätta henne hos farmodern och hon vill inte då det kommer frågas en massa och pappan och hans sambo kan komma dit när som dottern vill inte dit kan dom tvinga henne vara där hon är 11.
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Din dotters bästa

Om dina barn är placerade enligt socialtjänstlagen så bygger lagstiftningen på frivillighet. Om du som förälder också är vårdnadshavare och inte vill att en åtgärd ska vidtas av socialtjänsten så kan du sätta stopp för detta.

Jag antar att du kanske ser distansen på 98 mil till deras familje-/jourhem som ett hinder för att du ska kunna hämta henne under 2-veckorsperioden och det kanske går emot självaste anledningen bakom placeringen. Det du kan yrka på ändå är att det inte är förenligt med din dotters bästa att placera henne hos farmodern om hon kan råka illa ut av det. Detta skulle gå emot den i Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap 2 § stadgade målsättningen om att åtgärder gällande barn ska avgöras av barnets bästa.

Anhörigplacering


Att placera din dotter hos hennes farmoder är i linje med bestämmelsen i 6:5 SoL där socialtjänsten i första hand skall överväga om din dotter kan placeras med en anhörig såsom farmodern. Men detta är beroende av vad som ovan är sagt om barnets bästa.

I 5:2 SoL finns det även stadgat att socialtjänsten får förbjuda farmodern att ta in din dotter i hemmet, om dennes hem finns i kommunen, om de kommer fram till att det inte är förenligt med det som är bäst i din dotter. Nu vet jag inte var farmodern bor men skulle det vara fallet att det är i samma kommun så kan du yrka på detta och be dem utreda vad som är din dotters bästa. Att hon ska bli misshandlad, fysiskt och eller psykiskt kan förmodligen inte anses vara förenligt med hennes bästa.

Det är helt enkelt så att det är hennes bästa som kommer vara avgörande i frågan men då placering enligt SoL är frivilligt så kan de inte handla utan ditt samtycke (förutsatt att du är vårdnadshavare).

Behöver du mer rådgivning i frågan kan du kontakta Lawlines jurister här.

Vänligen,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1355)
2021-12-05 Privat skylt på brygga
2021-12-01 Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?
2021-11-30 Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?

Alla besvarade frågor (97662)