Tillbehör till bostadsrätt

2017-02-15 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag sålde precis min bostadsrätt och undrar om garderoberna är inkluderade eller får jag ta med mig de? Garderoberna är lösa och inte fastmonterad i väggen eller i skjutdörrar eller så. Det står inte i kontraktet att några garderober ingår. Dock så frågade de vid kontraktskrivningen att om garderober ingår och då sa jag "a jag tror det". Vad har jag rätt till?Jag frågade mäklaren och han sa om det står i objektbeskrivningen och ett G i planlösningen så ingår de men jag är tveksam. Det borde räknas som lös egendom tycker jag. Jag har även hängt upp rullgardiner och lamellgardiner. Jag har borrat i huset själva skenan. Ingår de eller kan jag sälja de?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vad som är att anse som tillbehör till bostadsrätten och därmed ska ingå i försäljningen. Det första som kan konstateras är att en bostadsrätt är lös egendom då endast mark är att anse som fast egendom enligt 1 kap. 1 § jordabalken (här). Detta innebär att köplagen är tillämplig på försäljningen. Det är dock inte reglerat i köplagen vad som ska ingå som tillbehör i en bostadsrätt. Överlåtelseavtalet är därmed viktigt för att kunna avgöra vad som ska ingå vid försäljningen. Vilket är det som din mäklare verkar ha berättat för dig. Om det står i objektsbeskrivningen att garderoben ingår är jag av den uppfattningen att den ska ingå vid försäljningen.

Din nästa fråga rör dina gardiner, jag utgår från att om gardinerna ska ingå inte diskuterades vid köpet och inte står i avtalet. I denna situation finns inget klart juridiskt svar då ingen lag reglerar vad som är tillbehör till en bostadsrätt. I doktrinen har det framförts två olika svar på denna fråga, Grauers anser att man ska tillämpa jordabalkens regler om fastighetstillbehör på denna situation vilket innebär att, det som är fast monterat och typiskt sett har en nyttoaspekt för en längre tid ska vara bostadstillbehör (här). Detta innebär enligt mig att dina gardiner ska ingå vid försäljningen. Jensen har en annan uppfattning och anser att man ska tillämpa jordabalkens regler så att om en bostadsrättsinnehavare monterar något i lägenheten, och inte då ersatte något som bostadsrättsföreningen hade monterat upp, blir föremålet inte bostadstillbehör. Enligt Jensens uppfattning omfattas dina gardiner inte av försäljningen om du inte vid monteringen ersatte gardiner som bostadsrättsföreningen hade ditmonterat. (Grauers s.218, Nyttjanderätt, 14:e upplagan).

Slutsats: Garderoben ingår enligt mig om de ingår i avtalet via objektsbeskrivningen, ditt uttalade skulle även kunna leda till att avtalet tolkas så att garderoben ingår. Rörande gardinerna är det mer osäkert, den bästa lösningen är troligtvis att diskutera detta med antingen mäklaren eller köparen.

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?