Tillåtet för campingägare att ha husbil som säkerhet?

2017-08-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vi ska skriva på ett avtal för en säsonsplats på en camping. En av punkterna som jag ställer mig tveksam till lyder så här: "om betalning inte sker i enlighet med detta avtal, har värden (campingen) rätt att kvarhålla vagnen/campingfordonet som säkerhet för uppkommen fordran. Gästen får inte disponera över vagnen förrän hyra och eventuell annan skuld betalas till fullo."Det skulle ju innebära att om vi skulle bli oense om tex en skitsumma som typ duschpengar och vi inte hittar en lösning, vilket man självklart gör när det handlar om skitsummor. Men ändå... då tar de vår vagn i anspråk, en vagn för flera hundra tusen... är det en rimlig punkt?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

I Sverige råder avtalsfrihet. Det innebär att man som huvudregel får avtala med vem som helst om vad som helst. Det avtalet du beskriver faller under denna frihet. Det kan dock ogiltigförklaras enligt 3 kap. avtalslagen. Bland annat säger 36 §:

"Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende."

Det innebär alltså att om villkoret om att de får ta fordon som säkerhet kan ogiltigförklaras om det anses oskäligt. Detta görs i så fall vid en eventuell konflikt i rätten, t.ex. om ni inte betalar i enlighet med avtalet och de stämmer er i tingsrätten.

Tolkning av ert fall

Jag kan inte svara för möjligheterna ni har att få detta avtalsvillkor ogiltigförklarat i en sådan eventuell tvist men jag ser det som osannolikt med tanke på att det i grunden inte är något fel på villkoret. Ni går helt enkelt med på att sätta ert fordon som säkerhet för betalningen, ett s.k. pantavtal, som är helt legitimt. Det som kan göra att det blir ogiltigförklarat är om det är finstilt och undangömt i avtalet så att ni inte ska märka det. Det kan även tänkas att avtalsvillkoret ogiltigförklaras om betalningsvillkoren i avtalet som de hänvisar till, är orimliga. Om det inte är något fel på betalningsvillkoren och pantvillkoret som ni uppmärksammat står tydligt med i avtalet, så ser jag alltså inga problem med villkoret.

OBS: Det finns regler om hur pant får gå till, exempelvis måste pantegendomen vårdas väl av panthavaren. Dessa regler finns i 10 kap. handelbalken.

Hoppas det besvarar er fråga. Tveka inte att höra av er till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gäran vår expressrådgivning!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97389)