Tillåtet för arrangör att kräva vaccinbevis/PCR-test?

FRÅGA
Hej Är det tillåtet för företag så som Comic con Stockholm att kräva vaccinbevis eller pcr-tester m.m. för att man ska få komma in?Enligt mig känns det väldigt mycket som diskriminering.Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga.

I Sverige har vi en princip som heter avtalsfrihet. Den innebär att som huvudregel får privata aktörer(såsom Comic con) bestämma helt själv vem de ingår ett köpeavtal med, samt på vilka villkor detta sker. Om de har som villkor att man ska vara vaccinerad/ha PCR-test för att man ska få gå deras evenemang är detta som huvudregel okej, hänförligt till avtalsfriheten.

Det finns dock undantag i svensk lag som inskränker på avtalsfriheten. Diskriminering är en av de undantagen. Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, eller bostäder till allmänheten eller anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.(Diskrimineringslagen 12§).

Diskriminering innebär b.l.a att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation (Diskrimineringslagen 4§). Detta skulle kunna vara att inte bli insläppt på ett evenemang.

Dock så måste Comic Cons särbehandling av icke-vaccinerade för att det ska utgöra diskriminering ha samband med en diskrimineringsgrund. Det finns sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.(Diskrimineringslagen 1§).

Att särbehandla folk som är ovaccinerade har inte samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Därför så utgör Comic Cons krav inte diskriminering. Att till exempel neka någon inträde på grund av dennes kön eller sexuella läggning utgör däremot diskriminering, eftersom att det är en negativ särbehandling som har samband med en diskrimineringsgrund.

Hoppas jag kunnat svara på din fråga! Hör av dig igen om du har fler frågor

Vänliga hälsningar,

My Stenquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?