Tillåtet att spela in samtal

FRÅGA
Är det tillåtet att spela in samtal med socialsekreterare angående eget ärende när man träffas och pratar om det som gäller vår familj?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om olovlig avlyssning finns i 4 kap. 9 a § i brottsbalken. I denna stadgas att den som olovligen spelar in eller avlyssnar samtal i enrum, utan att själv vara med i samtalet begår olovlig avlyssning.

Utifrån bestämmelsen är det inte olagligt att spela in ett samtal utan att tala om det för personen under förutsättningen att du själv deltar i samtalet. Det finns således ingen bestämmelsen som säger att det är brottsligt att spela in samtal som du själv deltar i.

Även om det inte är brottsligt kan reglerna i PUL komma att bli tillämpliga om inspelningen har skett på ett sådant sätt att den personliga integriteten kan ha kränkts.

Hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1252)
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson
2021-11-29 Är det tillåtet att filma/fota på en skolgård?

Alla besvarade frågor (97546)