Tillåtet att spela in ljud i förskoleklass?

FRÅGA
Hej,Jag har ett barn som blev 6 år i november som går på förskoleklass i skolan och han blir väldigt ledsen ganska ofta när han skulle gå till skolan. Han är yngst i sin klass och jag tänker jätte mycket på att han har problem i klassrummet, undrar bara om det är lagligt om han har med sig nåt som kan spelas in.Hälsningar Tora
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

För det första ska påpekas att en 6-åring inte är straffbar (måste vara minst 15 år). Skulle inspelningen konstituera ett brott skulle din son inte kunna hållas ansvarig, utan det skulle istället vara möjligt att se dig som gärningsperson. Det tycks dock inte finnas något som gör handlingen olaglig.

I brottsbalken finns det i 4 kap 6 a § ett förbud mot att i smyg filma andra i privata utrymmen såsom toaletter, omklädningsrum eller liknande. Att spela in ljud på en skola omfattas inte av straffbestämmelsen, då det är en allmän plats och bestämmelsen endast omfattar filmning/fotografering. I 4 kap 9 a § finns ett förbud mot olovlig avlyssning, men denna bestämmelse blir inte heller tillämplig, eftersom det är tillåtet att spela in konversationer man själv är delaktig i samt då skolan inte är en sådan plats som beskrivs i paragrafen. Med andra ord bör det vara helt tillåtet att spela in ljud på det sätt du beskriver.

I övrigt har skolan enligt skollagen ett ansvar för eleverna i skolan. Skulle din sons nedstämdhet bero på t.ex. på att han känner sig otrygg i skolan, inte får studiero eller blir utsatt för kränkande behandling ska skolan vidta åtgärder mot detta. Om du inte redan gjort det rekommenderar jag därför att du kontaktar skolan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1204)
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?

Alla besvarade frågor (94272)