FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB30/06/2022

Tillåtet att skriva igen till en samma person som anmält en för ofredande?

Hej! En person har anmält mig för ofredande då jag skickat många meddelande i sociala medier och telefonsamtal. Jag skulle vilja klargöra en sak men nu vågar jag inte skriva detta till henne. Är det ofredande om jag istället för att skriva det till henne i meddelande skriver det på exempelvis min Facebook status? Syftet är ju att hon ska läsa detta då det egentligen är till henne.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ofredande regleras i 4kap 7§ brottsbalken (BrB);

  • Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 

Huvudsaken i paragrafen är att den andra personen måste bli störd på något vis. Exempelvis är det inte ofredande att upprepande ta kontakt med någon såvida de inte har gjort det klart att det stör dem. 

Om det skulle räknas som ett brott beror helt på omständigheterna i fallet och det blir svårt för mig att ge dig ett exakt svar på hur ditt fall kommer bedömas. Min spontana tanke är att en Facebook-status som riktas till samma person igen torde nog utgöra samma typ av störande kontakt som i laglig mening utgör ofredande.

Hoppas det gav dig klarhet kring rättsläget!

Vänligen, 

Tom JendbroRådgivare