Tillåtet att skicka en fordran efter 2 år?

2017-09-06 i Preskription
FRÅGA
HejVi har fått veta att vi får en faktura efter ca 2 år från Telia (för fiber som de har installerat) kan de kräva så långt efter installation? Hur lång tid är max att man kan kräva betalning från Telia .
SVAR

Hej!

Ja, det är helt okej för dem att skicka en faktura till er efter 2 år. Den generella regeln om preskription av fordringar återfinns i 2 § preskriptionslagen (1980:130), där en fordran preskriberas efter 10 år. Andra stycket i paragrafen reglerar den situation då en näringsidkare har en fordran på en konsument, om fordringen avser en vara eller tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. I detta fall preskriberas fodringen efter 3 år. Ni som konsumenter tillämpar alltså andra stycket, som anger att fordringen som företaget skickat fortfarande är giltig.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97624)