Tillåtet att skicka en fordran efter 2 år?

2017-09-06 i Preskription
FRÅGA
HejVi har fått veta att vi får en faktura efter ca 2 år från Telia (för fiber som de har installerat) kan de kräva så långt efter installation? Hur lång tid är max att man kan kräva betalning från Telia .
SVAR

Hej!

Ja, det är helt okej för dem att skicka en faktura till er efter 2 år. Den generella regeln om preskription av fordringar återfinns i 2 § preskriptionslagen (1980:130), där en fordran preskriberas efter 10 år. Andra stycket i paragrafen reglerar den situation då en näringsidkare har en fordran på en konsument, om fordringen avser en vara eller tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. I detta fall preskriberas fodringen efter 3 år. Ni som konsumenter tillämpar alltså andra stycket, som anger att fordringen som företaget skickat fortfarande är giltig.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93065)