FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott13/07/2015

Tillåtet att fortsätta drogtesta efter avtjänat straff för trafikbrott?

I juli 2012 var jag med om en alkoholrelaterad trafikolycka, singelolycka. Efter att blivit friad i tingsrätten blev jag fälld i hovrätten för grovt rattfylleri i juni 2013. Domen vann laga kraft december 2013. Transportstyrelsen dömde mig redan i juni 2013 för brottet. Jag avtjänade 2 mån fängelse (fotboja) & indraget körkort i två år. Blev av med jobbet & tvingades byta bostadsort. Ansökte om alkolås & fick det. 31 juli 2015 går vilkorstiden ut & jag har efter två års anmärkningsfria drog/alkoholtester beviljats körkortet åter. Nu vill Transportstyrelsen fortsätta testa mig i 6 + 12 mån med alkohol/drogtester. Jag dricker oerhört måttligt & använder inte/har aldrig använt droger så det är väl ok egentligen men jag anser mig redan ha avtjänat mitt straff, mångdubbelt upp! Det känns som en kränkning att jag skall övervakas och bestraffas i ytterligare 18 månader. Hur kan jag motivera ett överklagande? Detta är uppenbart dubbel bestraffning. Finns något prejudikat att luta sig mot? Hjälp mig snälla...

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Dubbelbestraffning (artikel 4 i europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll eller artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna) innebär ett förbud mot att straffa personer två gånger för samma gärning.

Du fick ett straff för att du begick brottet rattfylleri (4a § lagen om straff för vissa trafikbrott, TBL) vilket är en straffrättslig påföljd. De förelägganden som trafikverket har utfärdat är dock inte samma sak utan det är sanktioner som de utfärdar. Det är egentligen inte avgjort om detta förfarande strider mot europakonventionen. Det finns ett flertal domar (hovrättens dom B 1083-13 den 9 januari 2014)som behandlar frågan och rättsläget just nu innebär att det är tillåtet att förvaltningsmyndighet utfärdar sanktioner mot samtidigt som du har avtjänat ditt straff enligt TBL.

Det krav om vidare tester som trafikverket nu ställer på dig finns beskrivet här: http://www.korkortsportalen.se/jag-har-forlorat-mitt-korkort/Alkolas--efter-rattfylleri/Villkorstidens-slut-och-att-aterfa-korkortet/Ansokan-om-korkortstillstand-efter-tva-ars-villkorstid/ under rubriken ”grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri”. Det verkar alltså vara så att de vill fortsätta utföra lämplighetsprövning genom alkohol- och drogtester. Så tyvärr kan jag nog inte hjälpa dig utan då får nog stå ut med de tester som de önskar göra.

Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”