Tillåtet att filma på allmän plats?

FRÅGA
var och hur får man filma jag menar typ på en helt vanlig gata får man filma där får man filma i affärer? är det olagligt att filma när någon går på en offentlig plats? och får man filma polisen om dem går fram till en
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Filmning på allmän plats

Det är inte kriminaliserat i sig att filma på allmän plats, inte heller filmning av annan person på allmän plats. Det blir istället filmarens beteende som kan tänkas utgöra ett brott.

Scenariot vari en person filmas på allmän plats är generellt något denne får finna sig i. Skulle personen däremot opponera sig mot filmning, varvid filmaren förföljer densamme och fortsätter filma, kan brottet ofredande aktualiseras, 4:7 Brottsbalken (här).

Filmande i en affärslokal sker på nåder av affärsinnehavaren. Eftersom det inte är allmän plats (annat än att allmänheten normalt har tillträde dit) finns det ingen generell rätt att filma. Att inte lyssna på detta skulle i vissa situationer kunna utgöra förargelseväckande beteende, se 16:16 Brottsbalken.

Poliser har ansetts, sin yrkesutövning, behöva tåla ganska mycket allvarligare kränkningar än allmänheten. Att filma en polis skulle således svårligen kunna leda till t.ex. ofredande. Däremot kan det finnas andra skäl att hörsamma polisens uppmaningar om att inte filma. Detta gäller särskilt i anslutning till brottsplats och liknande.

Kränkande fotografering

Den som filmar i hemlighet och gör så i privata utrymmet, t.ex. i privatbostäder, toaletter, provhytter eller liknande, kan begå brottet kränkande fotografering. Rekvisitet ”i hemlighet” avser att den filmade inte ska känna till filmningen. Detta täcker således in filmning utifrån och in i en bostad, dold kamerautrustning och, enligt förarbetena till lagen, de situationer filmaren påstått att kameran inte är igång. Se vidare 4:6a Brottsbalken.

Slutord

Nej, det är inte olagligt att filma på allmän plats. Men ett respektlöst beteende i samband med detta kan vara olagligt.

Lycka till med filmandet och har du fler frågor så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1038)
2020-10-29 Myndigt barn som hotar föräldrar och åtgärder
2020-10-28 Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?
2020-10-28 Får en person ta kort på en annan person utan motpartens vilja?
2020-10-26 Fråga om hemfridsbrott

Alla besvarade frågor (85550)