Tillåtet att filma annan men inte tillåtet att sprida filmen om det utgör förtal

FRÅGA
HejsanJag hamnade i bråk med en anställd på Willys, ville ta ut kameran och filma henne för att senare anmäla henne för homofobi och rasism men gjorde inte det då jag inte vet om det lagligt eller inte?om man lyckas filma en homofob eller rasist, bryter man mot lagen om man lägger ut det på nätet för att avslöja de?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är tillåtet att filma

Utgångspunkten är att man fritt får filma eller ta bilder, även om andra personer är med på filmen/bilden. Det finns dock vissa inskränkningar när det gäller kränkande fotografering. Kränkande fotografering aktualiseras när någon filmar en annan person i smyg eller utan tillstånd då personen inte befinner sig på allmän plats, d v s exempelvis i en bostad, i ett omklädningsrum eller på ett hotellrum. En butik räknas under öppettiderna som en allmän plats enligt Brottsbalken (NJA 1995 s 84), och fotografering och filmning är därmed tillåten i den situation du beskriver.

Att sprida filmen kan utgöra förtal

Även om det varit tillåtet att filma händelsen innebär det inte att du får sprida filmen hur du vill. Att sprida filmen på nätet kan nämligen utgöra förtal, som är en brottslig handling och regleras i 5 kap 1 § Brottsbalken. Med förtal avses att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. Förtal kräver att utpekandet/uppgifterna sprids. Det kan exempelvis ske genom att du laddar upp videoklippet i syfte att utpeka kvinnan du filmat som homofob och rasist. Förtal kan föreligga även om påståendet är sant, vilket innebär att även om kvinnan i fråga är homofob och rasist så ger det inte dig rätt enligt lag att sprida uppgifter om det i syfte att skada hennes rykte och person.

Vad du istället bör göra

Att vara rasist eller homofob är inget brott, men däremot kan handlingar som grundar sig i sådana uppfattningar utgöra brott. Brott som inte sällan hör samman med rasism och homofobi är exempelvis förolämpning och hets mot folkgrupp, men då du inte beskrivit vad kvinnan gjort är det svårt för mig att ge någon närmre rådgivning kring vilka brott som eventuellt kan ha begåtts. Upplever du att brott begåtts mot dig/någon annan bör du självfallet vända dig till polisen. Kan videon stärka brottet går det givetvis bra att lämna den som bevis till polisen. Däremot bör du som jag tidigare nämnt inte sprida filmen till andra, då du genom det kan göra dig skyldig till förtal.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1147)
2021-03-03 Vad utgör förtal?
2021-03-03 Preskription Förtal
2021-03-01 Kan man anmäla någon för förtal när denne påstår att man inte betalar skatt?
2021-02-28 Kan jag anmäla en myndighetsperson om den talar illa om mig och fattar felaktiga beslut?

Alla besvarade frågor (89867)