Tillåtande av olovlig körning

2018-09-24 i Trafikbrott
FRÅGA
Min son som är 16 snart 17, har idag tagit en bil som jag står som ägare på. Utan min vetskap. Bilen är avställd och utan försäkring. Polisen tog honom då han kört en bit. Vad händer sen. Ska på förhör och möte på socialen. Böter? Indraget körkortstillstånd? Är nästan självklart men vad händer med mig som står som ägare.Mvh
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Trafikbrott regleras av Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). I detta fall är det din son som har kört din bil utan körkort och utan din vetskap. Din fråga är hur detta kan påverka dig som står som ägare av bilen.

Du påpekar att bilen kördes utan din vetskap, det vill säga att du inte menade att sonen skulle köra din bil. I lagen regleras detta fall som tillåtande av olovlig körning. Visserligen kan man tolka in där att du inte har per se tillåtit din son att köra bilen, men lagen gör en vidare tolkning av begreppet. I propositionen anges det att tillåtelsen kan ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det vill säga antingen att du vetat om eller borde vetat om att personen utan körkort kört bilen samt att denne gjort detta utan körkort, räcker för ansvar av brott.

Har den körkortslösa personen kört ditt fordon utan din vetskap saknar du således uppsåt. Om det inte finns sådana omständigheter som kan tyda på oaktsamhet kan du inte dömas för tillåtande av olovlig körning. Exempel på oaktsamhet skulle kunna vara om du inte har gjort det som borde ha gjorts för att förhindra barnets olovliga körning.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

Straffet för tillåtande av olovlig körning är böter, och dömes i sådana fall ut i form av dagsböter (25 kap 1§ BrB). Den tillåtande personen kan dessutom enligt ett tidigare rättsfall även komma att få sitt eget körkort återkallat enligt 5 kap. 3 § p.6 i körkortslagen. I avgörandet återkallades en förälders körkort efter att han hade tillåtit sin elvaåriga son att köra en personbil.

I vissa fall kan det av särskilda skäl dock räcka med en varning, exempelvis om brottet inte är av allvarlig art (5 kap. 9 § körkortslagen).

Hoppas du fick svar på din fundering!

Vänligen,

Azalea Safaei
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (729)
2019-04-18 Kan tidigare trafikbrott påverka beviljande av körkortstillstånd för mc?
2019-04-16 Böter för att låta person utan körkort köra bil
2019-04-12 Påföljd vid drograttfylleri med tidigare brottslighet
2019-04-11 Vem är skyldig vid olycka på grund av inbromsning?

Alla besvarade frågor (67937)