FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/11/2016

Tillåtande av olovlig körning

Hej,

Om jag förstått det hela rätt blir man skyldig till olovlig körning om man lånar ut sin bil till en person utan körkort. Min fråga är då vad händer om man inte vet att personen man lånar ut bilen till inte har körkort? Är det min skyldighet (som utlånare av bil) att kontrollera om personen som lånar bilen har körkort?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Mycket riktigt är det brottsligt att låna ut sin bil till en person utan körkort; detta brott kallas ”tillåtande av olovlig körning”. Du hittar brottsbeskrivningen i 3§ 3st i Trafikbrottslagen, se här: https://lagen.nu/1951:649 Straffet är böter. Man kan även dömas för medhjälp till olovlig körning under vissa omständigheter. Jag kommer inte gå in närmare på det nu, eftersom ett utlån av ens bil främst tycks aktualisera tillåtande av olovlig körning.

För att kunna dömas för detta brott ska man vara antingen oaktsam eller ha haft uppsåt. Det kan mycket väl anses vara oaktsamt att inte kontrollera om personen man lånar ut bilen till har körkort. Det kan visserligen skilja sig från fall till fall, beroende på en mängd olika faktorer. Men generell sett bör man kontrollera detta för att vara helt befriad från risk. Hoppas detta svarat på din fråga!

Mvh

Petter WestergrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo