Tillämpning av urkundsreglerna

2016-12-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är ett brott att använda sig utav ett "leg", där det på leget står att det inte kan användas som en id-handling. Jag menar att man omöjligen förfalskar urkund då man inte uppger sig av att vara någon annan då leget inte kan användas för att bekräfta någons identitet. Så kan man bli dömd av att exempelvis försöka komma in på krogen genom att endast visa detta såkallade leg för vakten där det står att det inte kan användas som en id-handling?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du frågar om har mig veterligen aldrig testats, men det är en mycket intressant frågeställning. Det som är centralt vid själva urkundsförfalskningsbrottet är just att det ska vara fara i bevishänseende, dvs. att urkunden ska kunna intyga något. Är urkunden utformad så att det på själva ”legitimationen” framgår att den inte är giltig som legitimation har det inte (eller ska i alla fall inte ha varit) varit någon sådan fara och därför inte heller brottsligt. För att brottet urkundsförfalskning ska vara genomfört krävs inte, tvärtemot vad många tror, att man ska använda urkunden. Det räcker med att man framställt den själv eller förmått någon att framställa den åt sig. Att använda den för att komma in på krogen är således inte relevant för brottet.

Problemet som uppstår då är att personen som använder den utger sig för att ha en giltig urkund med legitimerande funktion. Ett liknande fall testades av högsta domstolen i NJA 1996 s. 63 där en underårig använde en falsk legitimation för att komma in på en klubb med åldersgräns. Skillnaden mellan fallet och din fråga är dock att personen beställde hem en legitimation i en annans namn som denne sedan brukade. Som jag förstår det av din fråga rör det sig här om något som är utställt ”på riktigt” men som bara inte kan gå som legitimation.

Eftersom det aldrig testats av domstol och jag inte hittar något i varken förarbeten eller litteratur i frågan, vill jag lämna svaret öppet. Med sannolikhet skulle det dock ses som mycket ringa fara för bevissäkerheten, även om vakten släpper in personen på det här, vilket då skulle aktualisera det mindre brottet förvanskning av urkund. Skulle personen inte komma in på legitimationen är ju faran för bevissäkerheten obefintlig och ansvar skulle då inte dömas ut, enligt 14 kap. 12 § brottsbalken. Men jag rekommenderar dig inte att testa.

Hoppas du fått lite mer klarhet i ämnet, även om du inte fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2618)
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (93196)