Tillämpligheten av besittningsskyddet när hyresvärden vill överta lägenheten i eget intresse

Hej. Jag har ett förstahandshyresavtal ingått på obestämd tid för en lägenhet där jag har bott i snart fyra år. Lägenheten ligger i ett hus med tre lägenheter. Hyresvärden bor ensam i en annan villa på samma fastighet. Min hyresvärd försökte i sommars muntligt säga upp hyresavtalet men efter att jag påpekat att ett hyreskontrakt inte kan sägas upp muntligt av hyresvärden så har han nu skriftligt sagt upp vårt hyresavtal och angett som orsak, ”Min son är i behov av lägenheten. Lägenheten tillhör min son som behöver den eftersom han fått arbete på orten.” Jag undrar hur starkt mitt besittningsskydd är och om det är jag eller han som ska ta tvisten till hyresnämnden. Tack för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det stämmer att uppsägningen i ditt fall ska vara skriftlig, se Jordabalken (JB) 12 kap 8§. https://lagen.nu/1970:994 Det stämmer också att du som hyresgäst har ett besittningsskydd till lägenheten enligt JB 12 kap. 46§. https://lagen.nu/1970:994 Enligt punkt 7 i nämnda bestämmelse anges dock att hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet, utom när "avtalet avser en lägenhet som upplåtits av av någon som innehade den med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt samt bostadsrättshavaren har sådant intresse av att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta".

För att bestämmelsen ska bli tillämplig i ditt fall fordras alltså först och främst att hyresvärdens son innehar lägenheten med bostadsrätt. Det är kanske möjligt att han har det, även om det troligaste nog är att det är din hyresvärd som innehar den med bostadsrätt. Vidare krävs det att sonen har ett så stort intresse att förfoga över lägenheten att du skäligen bör flytta. Nu börjar det bli svårt i bedömningen. Att sonen behöver bostad när han fått jobb på orten torde förvisso var ett starkt intresse att få nyttja lägenheten, å andra sidan kan det konstateras att du bott där i fyra år, och det säkert finns möjlighet för sonen att hitta en annan lägenhet på orten. Dock talar nog ganska mycket för att sonen har ett sådant starkt intresse som gör att han bör ha rätt till lägenheten (under förutsättning att han innehar lägenheten med bostadsrätt). Fast mot det kan sägas att sociala skäl talar för att du bör ha fortsatt rätt till den lägenhet du innehaft så pass länge. Besittningsskyddet tar sikte på att det ska vara svårt att säga upp avtalet.

Både du och hyresvärden kan gå till hyresnämnden. Men eftersom du har lägenheten i din besittning lär det nog vara hyresvärden som har störst intresse av att kontakta nämnden.

Jag kan tyvärr inte göra en mer specifik bedömning än så, så jag rekommenderar att du angående dina möjligheter till framgång kontaktar en specialiserad jurist via vår betaltjänst. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger som heter "boka tid med en jurist".

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”