Tillämplig lag vid köp av tjänst då konsumenttjänstlagen inte är tillämplig

2016-05-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA
hej!Vid tjänster, där konsumentköplagen ej är alternativet, utan istället köplagen, vilken lag tillämpar man då?När konsumentköplagen är tillämplig så har man ju alternativet konsumentköplagen, samt konsumentjänstlagen att välja emellan.Vad sker när alternativet är köplagen istället?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken som är tillämplig lag är när näringsidkare eller privatpersoner köper tjänster av varandra? Konsumentköplagen (KKL) eller konsumenttjänstlagen (KtjL) är endast tillämplig i konsumentförhållanden, alltså när en näringsidkare säljer en vara eller en tjänst till en privatperson, se 1 § i respektive lagrum. När en näringsidkare köper en vara av en annan näringsidkare blir således köplagen tillämplig, detsamma gäller när privatpersoner köper saker av varandra, 4 § köplagen (KöpL). Dock är köplagen inte tillämplig vid tjänster enligt 1 § 1 st. KöpL.

Utgångspunkten när det rör sig tjänster som inte omfattas av konsumenttjänstlagen är att det inte finns någon tillämplig lag. Området präglas istället av avtalsfrihet, branschpraxis och sedvana. Primärt är det vad parterna avtalat om som gäller, om detta inte går att utröna får man istället se till partsviljan, alltså vad parterna avsåg att avtala om. Man skulle även kunna tänka sig att tillämpa köplagen analogt, dvs. använda köplagens bestämmelser trots att den egentligen inte är tillämplig på situationen, men detta bör man göra med största försiktighet.

Eftersom det är avtalet som ska gälla i första hand så är det en god idé att alltid dokumentera all kontakt mellan parterna och att försöka upprätta ett så omfattande och tydligt skriftligt avtal som möjligt, så att det inte uppstår några tvister om hur avtalet ska tolkas eller vad som ska gälla i en viss situation.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om jag har missförstått dig eller om du har ytterligare funderingar får du gärna lämna en kommentar på detta svar.

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (851)
2020-12-03 Ångerrätt och vad man behöver göra som privatperson
2020-11-30 Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått och istället fått pengarna tillbaka?
2020-11-30 Kan minderårig köpa glykol?
2020-11-25 Öppet köp i butik

Alla besvarade frågor (86940)