Tillämplig lag på distansköp mellan näringsidkare

2016-04-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hejsan.Går det att ett företag beställer produkter och sedan inte behöver produkterna och vill returnera dessa? Vi har nämligen beställt städ produkter som vi inte behöver eller vill ha. Svaret som vi fått är att som företag enligt svenska regler har företag inte rätten till att returnera produkter. Stämmer detta och ur kan jag gå vidare med det här?Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En utgångspunkt i den svenska avtalsrätten är att vid avtal mellan parter som är jämlika råder i princip avtalsfrihet och parterna ska därför inte åtnjuta något särskilt lagstadgat skydd. Jämfört med en avtalsrelation som ingås mellan en näringsidkare och en konsument där näringsidkaren typiskt sett har en starkare ställning än konsumenten, då är lagstiftarens åsikt att det bör finnas ett skydd i form av tvingande lagstiftning åt konsumentens fördel.

I den svenska köprätten kan man säg att det finns fyra övergripande lagar: köplagen (KöpL), konsumentköplagen (KKL), distansavtalslagen och konsumenttjänstlagen (KtjL). Köplagen är tillämplig på jämlika parter, dvs. näringsidkare som ingår avtal med andra näringsidkare och privatpersoner som ingår avtal med andra privatpersoner. Konsumentköplagen, distansavtalslagen och konsumenttjänstlagen är istället tillämpliga på situationer där näringsidkare ingår avtal med konsument (fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) och i dessa lagar har konsumenterna ett starkt skydd, exempelvis ångerrätten i 2 kap. 10 § distansavtalslagen.

Eftersom ni, i egenskap av näringsidkare har beställt produkter av ett annat företag, så blir köplagen tillämplig, se 1 § KöpL jämfört med 1 § KKL och 2 kap. 1 § distansavtalslagen. För att ni då ska kunna häva köpet krävs det antingen att det föreligger dröjsmål (22 § KöpL) eller att det föreligger fel i varan (30 § KöpL). Utifrån din beskrivning i frågan verkar det endast som att ni har beställt fel och helt enkelt inte behöver de varor ni har beställt. Tyvärr finns det ingen lagstadgad ångerrätt för avtal som ingås mellan näringsidkare, varför ni, rättsligt sett, inte kan vinna framgång med att hävda detta.

Dock vill jag göra dig uppmärksam på köplagens 3 § som stadgar att det råder avtalsfrihet mellan parterna. Detta innebär att om ert företag har avtalat om något annat, exempelvis en ångerrätt med det andra företaget så ska detta gälla. Detta gäller även om det finns praxis, handelsbruk eller annan sedvänja mellan er och det andra företaget som ger er rätt att returnera varan utan att behöva betala för den.

Hoppas detta svar har klargjort rättsläget för dig och stort lycka till i framtiden!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (848)
2020-11-25 Öppet köp i butik
2020-11-25 Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?
2020-11-24 Ångerrätt konsument resp. näringsidkare
2020-11-21 Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

Alla besvarade frågor (86657)