Tillämplig lag, äktenskapsskillnad

2016-01-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Ett gift par som kommit som flyktingar är eniga om att skiljas. Paret har en treårig dotter. De har giltiga identitetshandlingar och har fått asyl. Vilket lands skilsmässojuridik gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilket lands lag som blir tillämplig på skilsmässan. Lagen som tillämpas är lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, (IÄL).

3 kap. i lagen ovan reglerar äktenskapsmål.3:4 1 st. IÄL förklarar att huvudregeln är att svensk lag ska tillämpas om inget annat står. Däremot står det i 3:4 2 st. IÄLatt om båda makarna är utländska medborgare och inte har bott i Sverige i minst ett år, så får det inte dömas till äktenskapsskillnad enligt svensk lag om en make motsätter sig det, om grunden till äktenskapsskillnaden inte är förenlig med lagen i det land där någon av makarna är medborgare. Men då paret är enigt om skilsmässan ska svensk lag gälla.

Är paret statslöst, vilket eventuellt kan vara fallet då de har varit på flykt, likställs de som medborgare då de vistats i Sverige 7:3 IÄL. Huvudregeln i 3:4 1 st. IÄL om att svensk lag ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad blir därför tillämplig.

Återigen, informationen i frågan är väldigt kortfattad, men så som jag tolkar det så bör svensk lag bli tillämplig.
För mer information råder jag dig att ringa migrationsverket, tel: 0771-235 235.

Jag hoppas att du fick svar på det du undrade. Återkom gärna om du har fler frågor så ska vi försöka hjälpa dig!

Ha en bra dag.

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1185)
2020-10-19 Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?
2020-10-19 Hur länge kan man lämna synpunkter på ett beslut?
2020-10-18 Kan någon registrera ett domännamn i vårt efternamn mot vår vilja?
2020-10-17 feel discriminated at store, what to do

Alla besvarade frågor (85256)