Tillämpbara lagar på webbuktik och "white labelling products"

2017-04-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej! jag har som plan att driva ett nätverk av e-handelsbutiker som tillämpar ett visst sorts distributionssätt. Planen är att bedriva försäljning över hela världen med hjälp av dropshipping. Det innebär att när kunden beställer från min webshop så skickas beställningsordern till en fabrik (oftast i Kina) och fabriken skickar varan direkt till kunden utan att varan någonsin kommer till Sverige (om inte kunden beställer till Sverige såklart).Nu undrar jag vilka lagar som gäller. Är det svensk lag eftersom mitt företag som framställer e-handelsbutikerna är registrerat i Sverige?Behöver jag då t.ex. erbjuda 14 dagars ångerrätt över hela världen oavsett beställare?Eller är det kinesisk lag eftersom mina varor skickas därifrån? Eller beror vilka lagar som ska tillämpas på varifrån varorna beställs?Nu till min andra fråga. När man väljer ut produkter till sin webshop så sker det ofta automatiserat. Man väljer ut vissa varor bara genom att klicka på dem och har ofta ingen direkt kontakt alls med producenten. I vissa fall har företag kontaktat producenten ifråga och gjort något som kallas "white-labeling products" vilket innebär att producenten sätter företagets logga/varumärke på de produkter företaget beställer. Jag har hört vissa skräckhistorier om att dessa företag sedan gör en rättssak av att man säljer likadana produkter som de gör men utan en logga. Är det möjligt för dem att få rätt i ett sådant mål eller är det bara en skrämseltaktik?Mvh Hampus
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Till att börja med är det viktigt att särskilja beställning av konsument från din webbutik och din beställning till det tillverkande företaget. Det här är viktigt eftersom det är olika skydd för avtal mellan företag – konsument och företag – företag, konsumentavtal erhåller alltid starkare skydd till konsumentens fördel.

Vidare kommer jag att dela upp mitt svar på första delen av frågan i två delar och sedan besvara den andra delan av din fråga.

Del 1 - tillämpliga lagar på webbutiken

- Konsumenterna (kunderna)

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) bygger på att handel sker i eller till Sverige och är därför inte tillämplig när handel sker ut över den svenska gränsen. Det här innebär alltså att DAL är tillämplig när du säljer till konsument i Sverige, i det här fallet måste du t.ex. tillämpa 14 dagars ångerrätt i enlighet med lagen. Se här: här

Det går inte att säga generellt vilken lag per se som ska tillämpas på din webbutik eftersom det oftast är lagen i det landet där mottagaren av varan bor som är tillämplig på köpet av produkten, samt att det råder olika bestämmelser för olika typer av produkter. De flesta EU-länderna har liknande konsumentskyddslagstiftning som Sverige, trots det ska du alltid säkerställa hur lagstiftningen ser ut i det landet du säljer till och hur de reglerna kommer att påverka din verksamhet.

Vid handel med konsumenter i EU-länder är det Europaparlamentets och Rådet direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter som ska tillämpas eftersom det här är ett så kallat "fullharmoniseringsdirektiv", vilket innebär att den nationella lagen i alla medlemsländerna inte får vara varken mer liberal eller mer sträng är direktivet. Se här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1493447947534&from=SV

- Leverantörskedjan; näringsidkare

I de här förhållandet är de inte längre svensk lagstiftning om reglerar avtalet även om företaget är registrerat i Sverige. Igen, beroende på vilket land du gör affärer med och i det här fallet även hur ert avtal ser ut så kan det vara olika regelverk som ska tillämpas.

Är båda länderna medlemmar till CISG (Lag (19897:822) om internationella köp), så kommer CISG att tillämpas på ert avtal om ni inte explicit i avtalet skriver in att ni inte vill det. Vill ni inte tillämpa CISG är det att välja ett annat regelverk att tillämpa och skriva in det i kontraktet. Vidare är det viktigt att veta att länder kan göra reservationer enligt art. 95 i CISG för tillämpningen av CISG, det här kommer i så fall innebära att det är det landets nationella lag som tillämpas på avtalet. Se här: här

Som du förstår finns det inget givet svar i det här fallet utan återigen, varje avtal med varje land kommer att regleras olika beroende på, vilket gör det essentiellt att undersöka hur det ligger till innan du börjar göra affärer för att veta hur avtalen regleras och hur din situation kommer att se ut.

Del 2 - "white-labeling products" (märkeslösa produkter)

Precis som ovan nämnt så är det CISG som är tillämpligt på ett avtal mellan dig och en leverantör som du har beställt en "white-label product" (märkeslös produkt) från om båda länderna är medlemmar till CISG. Lagen är inte tillämplig ni skriver det explicit i kontraktet eller om någon av länderna har gjort en reservation enligt artikel 95 i CISG och den andra parten inte är medlem.

Det är viktigt att du iakttar så kallad due diligence (samla in och analysera företagsinformation innan påskriften av ett kontrakt) för att säkerställa så att det inte är ett intrång i några immateriella rättigheterna som eventuellt kan vara knutna till produkten. Det har förmodligen varit ett intrång i immateriella rättigheter i de "skräckhistorierna" som du har hört.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (82)
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?
2021-06-04 Får McDonalds stifta lagar?
2021-05-20 Styrelsens ansvarsfrihet

Alla besvarade frågor (94363)