FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt20/12/2021

Tilläggsavgift på grund av tekniska problem med appen

Hej!

Jag reste häromdagen med giltigt resebevis, studentbiljett.

Kontrollanterna begärde mecenat bevis, varpå jag tog fram appen.

Appen fungerade inte, jag kunde inte klicka mig in på något.

Kontrollanten skrev då en tilläggsavgift på 1000kr.

Jag ifrågasatte detta , varpå kontrollanten hävdar att det är mitt ansvar att uppvisa giltig biljett med mecenat.

Men är det mitt ansvar då, att appar/teknik ska fungera? Kan det verkligen stämma att de har rätt att bötfälla mig för att mecenats är ur funktion?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregel:

En tilläggsavgift får tas ut om en resande saknar en giltig biljett, se 1 § lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Undantag: En tilläggsavgift får dock inte tas ut om det får anses vara ursäktligt att man saknat en biljett. För att avgöra om det är ursäktligt att sakna en giltig biljett, ska man ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, se 2 § lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Tekniska problem kan anses vara en ursäktlig anledning till att du saknat en giltig biljett. Du kan därför bestrida tilläggsavgiften och hänvisa till 2 § lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Bra att tänka på när du bestrider en tilläggsavgift:

1. Du kan hänvisa direkt till 2 § i lagen ovan, och även skriva att ett tekniskt fel kan utgöra en "annan omständighet", vilket paragrafen nämner ska beaktas (se det fetmarkerade i citatet nedan):

'

"Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet".

'

2. Du bör även skicka med en bild på studentbiljetten du använde dig av, (alternativt kontoutdrag), samt en bild på ditt giltiga Mecenatkort (som kommer visa att du var student vid tillfället då tilläggsavgiften utfärdades, vilket är det viktigaste till din fördel i den här situationen).

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita HaratiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo