Tilläggsavgift med skolbusskort

Hej, min son fick böte på 1000 kr när han åkte buss med giltigt skolbusskort med namn och personnummer men ingen bild ( skolan sa att det behövs inte ). Kan man göra nåt?

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Till en början bör betonas att din fråga en tilläggsavgift och inte böter. Det är fråga huruvida din sons biljett är giltig eller inte. Bestämmelser kring huruvida en tilläggsavgift kan tas ut eller inte återfinns i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Där framgår att en tilläggsavgift inte får tas ut i sådant fall det bör anses vara ursäktligt utifrån ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller andra omständigheter. Hanteringen av vad som gäller för skolbusskort kan se olika ut mellan olika kommuner. Jag skulle rekommendera för dig att kontrollera med din sons skola om vad som gäller om det räcker med person och personnummer för att det ska ses som en giltig biljett. Därutöver rekommenderar de som driver kollektivtrafiken kring vilka krav de uppställer. Slutligen bör det också framgå av medskickad information kring vad som utgör en giltig biljett. Av de legala bestämmelser som finns skulle jag bedöma det som möjligt att tilläggsavgiften ges under förutsättning att det inte är en giltig biljett enligt vad jag beskrivit ovan. Om du har möjlighet att konstatera att det faktiskt är en giltig biljett bör du överklaga tilläggsavgiften.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning