FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/11/2021

Tilläggsavgift lokaltrafik

Jag har tagit emot en kontrollavgift i lokaltrafik då jag rest på ett reskasse kort med fel ålderskategori, som hämtades ut för flera år sen. Det syns inte på kortet vilken ålderskategori det är registrerat som, visas ej vid påstigning, och pyfyllnad/inspektions-kvitto indikerar inte det heller. Vid uthämtning av kort så får man inte veta eller godkänna vilka villkor som gäller.

Är det rimligt att bestrida kontrollavgiften, då jag anser att jag inte haft möjlighet att upptäcka och tillrätta felet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tilläggsavgifter i lokaltrafiken regleras i lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Av 1 § framgår att tilläggsavgift får tas ut av resande om denne ej kan uppvisa en giltig biljett. Enligt 2 § får tilläggsavgift dock inte tas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

Enligt prop 1976/77:11 s 14 har den resande personen en skyldighet att försäkra sig om biljettavgiftens storlek innan resan påbörjas. Det är dock möjligt att din situation kan omfattas av rekvisitet "annan omständighet", detta då du, enligt egen utsago, inte har haft möjlighet att kontrollera vilken ålderskategori det är registrerat för. Generellt bör dock sägas att den resande har ett relativt långtgående ansvar för att rätt biljett används.

Sammantaget kan det sägas vara rimligt att bestrida tilläggsavgiften, förutsatt att du inte har haft möjlighet att veta vilken ålderskategori kortet avser. Det är dock troligt att ditt eventuella bestridande kommer att besvaras med att du borde ha vidtagit andra åtgärder för att försäkra dig om att biljetten var giltig. Visar det sig att felet ligger på lokaltrafiken och att det faktiskt inte har varit möjligt att försäkra sig om vilken ålderskategori kortet gäller är det möjligt att tilläggsavgiften inte tas ut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo