Tilläggsavgift för biljett till kollektivtrafik

2019-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga gällande straff-avgifter som rör tågbiljetter. Min flickvän åkte tåg och hade köpt en elektronisk biljett. Dock hade biljetten inte blivit aktiverad då hon klev på tåget på grund av ett samtal hon fick. Hon aktiverade biljetten så snart hon såg detta men blev trots detta erlagd en avgift för att hon aktiverat biljetten på tåget enligt personen som utfärdade detta, Min fråga är om det är lagligen rätt att göra på detta vis då hon vid kontrollen faktiskt hade betalt avgiften? Hon handlade vidare i god tro om att biljetten var betald då hon gick på tåget men kunde inte kontrollera detta då hon var i ett samtal. Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I de flesta allmänna köpe- och resevillkor framgår det att resenären ska ha en giltig biljett vid ombordsstigning, dvs. en aktiverad biljett. Enligt 2 § lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik får tilläggsavgift ej tas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. Vad som menas med "annan omständighet" är dock oklart, men har varit föremål för rättslig prövning i en del fall.

I rättsfallet HD PT mål nr T 5108/18 blev resenären friad från att betala tilläggsavgiften efter att ha scannat sitt kort och spärrarna på tunnelbanan öppnades trots avsaknad av pengar i reskassan. Tingsrätten bedömde att resenären hade gjort tillräckligt för att försäkra sig om att han hade en giltig biljett, då spärrarna öppnades vid scanningen och det fanns inget annat sätt att se om det fanns en giltig biljett.

Din flickväns situation är lite annorlunda, då appen borde visa om den är aktiverad eller inte. Frågan är om hon gjort tillräckligt för att försäkra sig om att hon hade en giltig biljett eller inte. Hon köpte biljetten och trodde att den var aktiverad, men på grund av tekniska omständigheter aktiverades inte biljetten. Frågan skulle kunna gå åt båda håll i tingsrätten; det kan argumenteras att hon hade kunnat kontrollera biljettens giltighet trots att hon var i ett samtal, samtidigt som det inte är helt lätt att veta att biljetten inte aktiverades pga. samtalet. Enligt mig bör omständigheten dock falla in under undantaget att avsaknaden av giltig biljett är ursäktlig, eftersom det vanligaste är att biljetten aktiveras vid köpet och det var inte riktigt din flickväns fel att den inte gjorde det i detta fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll