Tillägg till testamente och gåva

2021-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej !En bekant har tidigare skrivit ett testamente där det framkommer att lägenhet skall ärvas av syskonen. Nu skulle han istället vilja ge syskonbarnen pengarna som lägenheten inbringar vid en försäljning. Är då det bästa att han kompletterar testamentet med ett ett tillägg om lägenheten ( vid bortgång ) samt ett gåvobrev att nyttja om han säljer lägenheten då han ännu lever ? Vad är bäst och minst omständigt
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga vill du veta hur man lättast ser till att din bekantas vilja går igenom när denne avlider. Frågan gäller arv och testamente och därför använder jag mig av Ärvdabalken, ÄB.

Testamente

Grundläggande är att testatorns, din bekantas, vilja respekteras så långt det är möjligt. Det framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om han gör ändringar eller tillägg senare som går emot vad som först är sagt så utgår man från det.

Det är fullt möjligt och tillåtet att göra ett tillägg till han testamente med den ändring som du har beskrivit. Om han vill vara väldigt tydlig och göra det bortom allt tvivel att den ska gå till syskonbarnen kan han upprätta ett nytt testamente där det inte ens nämns att syskonen va tänkta att ärva men att han har ändrat sig.

Däremot kan han i tillägget formulera sig på så sätt att han gör det tydligt att det är nu syskonbarnen som ska ärva lägenheten eller pengarna den inbringar vid försäljning. Det ska räcka och kan ses som det enklare alternativet av de två.

Gåva

Jag är lite osäker vad du menade när du skrev om gåvan. Om han säljer den när han fortfarande lever kan han direkt ge ut pengarna som gåva till syskonbarnen. När du skriver "nyttja" är jag osäker med innebörden då det inte blir fråga om nyttjanderätt om lägenheten är såld.

Sammanfattning

Ena görs ett nytt testamente som inte ens nämner syskonens tidigare rätt till lägenheten eller så görs ett tillägg. Vid ett tillägg kan det vara värt att vara tydlig med vad som ändrats och vad syftet är. Där kan det även vara bra att nämna att de ska dela lika på pengarna, så det inte blir en fråga när arvet delas ut. Säljs lägenheten innan han avlidit kan det vara enklast att ge pengarna direkt som gåva eller räkna ut hur mycket det skulle vara per syskonbarn och i testamentet ge dem rätt till den summan, givet att det finns så mycket pengar när han avlidit. Om inte så kommer de ändå få så mycket som går.

Tillägg är troligtvis enklast om han inte tänker sälja innan han avlider. Om han säljer innan kan direkt gåva vara lättast då man inte behöver oroa sig över det senare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96515)